KOT – tak, reinwestycje nadwyżki aukcyjnej – nie

Połączyć Exatel z sieciową częścią NASK oraz regionalnymi sieciami szerokopasmowymi – to nie jest zupełnie oryginalna koncepcja, ale ma poparcie nowej minister cyfryzacji. Dzisiaj Anna Streżyńska miała pierwsze spotkanie z sejmowa komisją ds. cyfryzacji, której przedstawiła zarys działań swojego resortu. Jak się można było spodziewać telekomunikacji nie uważa za podstawowe wyzwanie. Niemniej była mowa o aukcji, RSS-ach, POPC i inicjatywach legislacyjnych.

Anna Streżyńska zaprezentowała w Sejmie kluczowe zamierzenia resortu cyfryzacji.
(źr.fot.TELKO.in)

Budowy krajowego operatora telekomunikacyjnego Anna Streżyńska nie wymieniła pośród priorytetów resortu cyfryzacji. Temat wywołał swoim pytaniem Paweł Pudłowski, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CINT). Nowa minister cyfryzacji skomentowała jednak, że jest "entuzjastką" tego pomysłu. Operator miałby działać na potrzeby administracji publicznej, czy raczej na potrzeby łączności specjalnej ­– komunikacji wojska, policji, służb bezpieczeństwa i ratowniczych, czy podmiotów zarządzania kryzysowego. Dzisiaj Exatel jest istotnym dostawcą łączności dla nich. O tym, że szuka się nowego sposobu na operatora z grupy z Polskich Sieci Energetycznych pisaliśmy w kwietniu.

W rozważnej dzisiaj koncepcji do Exatela miałyby zostać dołączone sieciowe aktywa Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Niewykluczone, że także komórki zajmujące się bezpieczeństwem sieci. O możliwości prywatyzacji NASK, a przynajmniej wydzielenia sieci telekomunikacyjnej tej jednostki badawczo-rozwojowej mówi się już od 10 lat, ale na razie nic z tego nie wynikło.

Decyzja co do losów Exatela jest w gestii PGE, a ta z kolei kontrolowana jest przez skarb państwa. NASK podlega ministerstwu nauki. W obu przypadkach zadecyduje rząd. Inaczej jest z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, z których większość należy do władz samorządowych, ale cztery do podmiotów komercyjnych. Zresztą pomysł budowy na bazie RSS sieci łączności specjalnej budzi największe zdziwienie. Można sądzić, że to bardziej pretekst do przejęcia odpowiedzialności za te sieci bezpośrednio przez państwo. Większość RSS w dłuższej perspektywie raczej nie poradzi sobie na rynku i plan awaryjny dla nich i tak musi zostać opracowany. Alternatywnie dla łączenia w ramach operatora narodowego mogłyby być prywatyzowane. Anna Streżyńska wymieniła RSS, jako kolejny ważny temat do dyskusji na forum CINT.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny wiele mówił o konieczności podsumowania perspektywy finansowej 2007-2013 między innymi, jeżeli chodzi o budowę sieci.

Trzeba pamiętać, że 6/7 dostępnych środków publicznych zostało oddanych do dyspozycji jednostkom samorządowym, a tylko 1/7 przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, głównie małym i średnim. Warto ocenić jednoznacznie, co wynikło z takiej alokacji – mówił wiceminister cyfryzacji.

Wnioski z rewizji perspektywy 2007-2013 mają posłużyć do rewizji zasad Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale głównie w obszarze 2. i 3. osi priorytetowej. Realizacja projektów informatycznych administracji publicznej stanowi największe wyzwanie dla resortu i temu zagadnieniu Anna Streżyńska poświęciła najwięcej czasu w swoim wystąpieniu. Ma ambicję uczynienia z ministerstwa cyfryzacji centrum informatyzacji administracji publicznej, skoncentrowania w swoim resorcie środków finansowych i ponadministerialnej decyzyjności. Według Anny Streżyńskiej dotychczasowe rozproszenie działań sprzyjało niskiej skuteczności i małej efektywności wydawanych pieniędzy.

Pośród ustaw, jakie MC planuje skierować w najbliższym czasie do parlamentu jest projekt nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej, którego podstawowym celem będzie wdrożenie większości założeń dyrektywy kosztowej. Na podstawie opracowanych wcześniej założeń resort cyfryzacji przygotuje właściwy projekt ustawy (jak można wnosić, niekoniecznie identyczny z treścią założeń). Ma on trafić do sejmu na przełomie grudnia i stycznia. Przedstawiciele resortu cyfryzacji prezentowali posłom ten akt, jako konieczny do zapewniania właściwego poziomu bezpieczeństwa i komunikacji podczas zaplanowanych na połowę roku w Krakowie Światowych Dni Młodzieży połączonych z wizytą papieża Franciszka. To powinno zjednać projektowi przychylność obecnej sejmowej większości.

Na przyszły rok zaplanowana jest także nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego związana ze zmianą regulacji unijnych. Pośród kwestii do rozstrzygnięcia na przyszły rok Anna Streżyńska wymieniła także koncepcję zagospodarowania pasma 700 MHz.

Anna Streżyńska była wreszcie indagowana, czy jako przeciwniczka finału aukcji 800/2600 MHz zarządzonego przez ministra Andrzeja Halickiego nie uważa za właściwe doprowadzić do anulowania tego postępowania. Szefowa resortu cyfryzacji woli jednak zaakceptować status quo. Według niej problemy prawne wywoła zarówno odwołanie, jak i utrzymanie w mocy efektów aukcji. Skoro zatem wszyscy uczestnicy aukcji złożyli wnioski rezerwacyjne, to także oni – mimo wcześniejszych zastrzeżeń do trybu postępowania – akceptują obecny stan i ewentualne przyszłe problemy prawne. Według Anny Streżyńskiej doprowadzenie do końca dystrybucji pasma 800/2600 MHz generuje mniej problemów, niż powtórzenie postępowania.

Nie było o tym mowy podczas obrad CINT, ale według naszych informacji nie jest już rozważany pomysł konwersji części zobowiązań aukcyjnych na zobowiązania inwestycyjne. Rząd jest zdecydowany wyegzekwować od operatorów całą kwotę i przeznaczyć na inne zapisane w budżecie i programie Prawa i Sprawiedliwości cele.