REKLAMA

KSC w drodze do Sejmu

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – poinformował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Projekt nowelizacji procedowany jest od 2020 r. i doczekał się już co najmniej ośmiu wersji.

Nowelizacja wprowadza wiele nowości do ustawy i nowe zobowiązania na przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związane z procedurami ochrony infrastruktury teleinformatycznej. Powstanie nowy zespół reagowania na incydenty w sieciach telko, pojawi się instytucja ostrzeżeń i zaleceń związanych z produktami niebezpiecznymi, a także pojęcie dostawców wysokiego ryzyka. Pojawi się publiczna sieć telekomunikacyjna przeznaczona do obsługi administracji publicznej, która otrzyma przydział w paśmie 700 MHz do budowy nowej sieci mobilnej.

Nie wiadomo, jakie zmiany nastąpią w projekcie ustawy przyjętym przez rząd w porównaniu do wersji ze stycznia tego roku. Że zmiany będą sygnalizują publicznie przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Projekt trafi teraz do Sejmu. Przedmiotem obrad może być najwcześniej w ostatniej dekadzie maja. Uzgodnienie stanowiska w rządzie nie oznacza, że związane z projektem kontrowersje nie będą rezonowały także w pracach parlamentu (czego przykładem może być projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej).