Które technologie optymalne dla rozwoju TVK?

Innowacje technologiczne napędzające rozwój TVK

1. Istniejąca infrastruktura miedziana (kabel koncentryczny, a nawet skrętka telefoniczna) może być znacznie ulepszana, choć powoli wyczerpuje swoje możliwości. Wdrożenie światłowodów jest stosunkowo drogie, ale oferuje nieporównywalnie większe przepływności transmisji.

2. Standardy DOCSIS 3.1 i DVB-C2 w połączeniu z kodowaniem ITU-T H.265 zapewniają wydajne rozwiązania dostarczania usług telewizji ultrawysokiej rozdzielczości UHDTV (Ultra High Definition Television).

3. Stały wzrost popytu na przepustowość łączy szerokopasmowych jest napędzany: zwiększającym się zapotrzebowaniem na UHDTV, przyrostem liczby inteligentnych urządzeń (w tym inteligentnych telewizorów) oraz rozwojem IoT. Współpraca z dostawcami usług OTT również może wymagać większej przepustowości łączy szerokopasmowych.

4. Koncepcje sieci przyszłości umożliwią integrowanie i jednolite świadczenie usług na wielu platformach (sieci przewodowe i bezprzewodowe), co ułatwi opracowywanie strategii typu multi-play.

5. Konsumenci coraz częściej korzystają z różnych mediów, konsumując usługi wideo w dowolnym miejscu i czasie, głównie w sieciach opartych na protokole IP.

Więcej wycisnąć ze skrętki

Cokolwiek archaiczne xDSL jest wciąż najczęściej stosowaną technologią cyfrowej transmisji sygnałów przez miedziane linie telefoniczne w dostępowych sieciach przewodowych, gdzie „x” oznacza różne formy technologii cyfrowej linii abonenckiej (DSL – Digital Subscriber Line). Rodzina technologii xDSL obejmuje szeroki zakres standardów i profili, umożliwiając wykorzystanie pełnego pasma przenoszenia okablowania miedzianego.

Jednak tylko wersja VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2) jest przygotowana do obsługi wysokiej jakości usług wideo, takich jak UHDTV, które wymagają przepływności od 40 do 50 Mb/s.

W celu poprawy wydajności technologii xDSL stosowane są techniki łączenia, wektorowania i phantom mode. Łączenie kanałów może być wykorzystywane do łączenia wielu par przewodów, zwiększania dostępnej pojemności lub zwiększania zasięgu sieci miedzianej. Łączenie kanałów ma zastosowanie w dowolnym typie transportu warstwy fizycznej. Łączenie xDSL pozwala operatorowi sieci na agregację wielu linii xDSL w jedno dwukierunkowe łącze logiczne, przenoszące ruch Ethernet. Ten transport jest przezroczysty dla abonenta, który widzi pojedyncze połączenie.

(źr. ITU)

Vectored VDSL2 to technologia, która daje możliwości poprawy wydajności linii miedzianej przez redukcję szumów lub przesłuchów, stosując sygnalizację antyfazową. Vectoring jest szczególnie korzystny przy krótkich długościach kabla. Sprzęt konsumencki wymaga jednak pewnych adaptacji lub wymiany zgodnie z normą wektorowania ITU-T G.993.5.

Vectoring jest procesem intensywnie wykorzystującym procesor i wymagającym stałego pomiaru szumu we wszystkich liniach, a zatem jest ograniczony do pewnej liczby linii, które mogą stanowić część procesu wektorowania (kilkaset linii). Najważniejszy aspekt polega na tym, że wszystkie linie powinny być częścią systemu wektorowania. Jeśli tak nie będzie, to wydajność znacznie spada. Na przykład przy długości pętli 400 metrów i tylko 60 proc. linii z wektorowaniem wydajność może spaść nawet o 60 proc. I tu pojawia się problem regulacyjny, ponieważ pełna kontrola nad wszystkimi liniami utrudnia na współdzielnie linii miedzianych przez różnych operatorów.

Rozszerzanie możliwości kabla koncentrycznego

Główną zaletą hybrydowych sieci HFC (ang. Hybrid Fibre-Coaxial) jest to, że są w stanie uzyskać wysokie prędkości asymetrycznego ruchu danych. W 2017 r. Europa stanowiła 29,2 proc. światowego rynku hybrydowych sieci HFC. Oczekuje się, że w latach 2018-2023 rynek europejski będzie miał najwyższy wskaźnik CAGR na poziomie 9,92 proc. Główne czynniki wzrostu to zwiększona konsumpcja mediów cyfrowych oraz rosnąca liczba abonentów podłączonych do sieci.