REKLAMA

Kwietniowy indeks cen internetu: korekta

Do ostatniego indeksu cen szerokopasmowego dostępu w Polsce zakradł się błąd, za który przepraszamy czytelników oraz zainteresowane podmioty.

Uzupełniając dane z ofertą łódzkiego operatora TPnets, popełniliśmy błąd rachunkowy, którego efektem było niewłaściwe wyliczenie i zawyżenie średniej ceny oferty operatora: powinna wynosić 65,49 zł, a nie 87,32 zł, jak podaliśmy.

Z tego wynika również, że TPnets nie jest najdroższym operatorem w kwietniowym zestawieniu (chociaż plasuje się powyżej średniej), tylko jest nim T-Mobile.

Poniżej ponowne zestawienie średnich cen monitorowanych przez nas operatorów: przed poprawką i po poprawce.