REKLAMA

Marża EBITDA Cyfrowego Polsatu jest wyraźnie niższa niż przed rokiem

Grupa Cyfrowego Polsatu w I półroczu powiększyła się o jedną spółkę telekomunikacyjną – wynika z raportu półrocznego Cyfrowego Polsatu. Na konferencji prasowej przedstawiciele zarządu zasygnalizowali, że tzw. klauzule inflacyjne w umowach terminowych „są uzasadnione”.

(źr. TELKO.in)

Po sześciu miesiącach bieżącego roku grupa Cyfrowego Polsatu miała 6,2 mld zł przychodów – o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. W II kwartale 2022 przychody wzrosły – w porównaniu z II kwartałem 2021 r. – o 3,7 proc. do blisko 1,73 mld zł. W I półroczu zysk operacyjny grupy spadł o 40 proc. do 746 mln zł, a zysk netto zmniejszył się o 47 proc. do 496 mln zł. Marża EBITDA w pierwszych sześciu miesiącach br. wynosiła 26,7 proc. wobec 36,2 proc. rok wcześniej.

Na konferencji prasowej Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu i dyrektor finansowa grupy, powiedziała, że w III kwartale dla Cyfrowego Polsatu najważniejsze jest ustabilizowanie nominalnej wartości EBITDA.

Grupa w I półroczu odnotowała spadek przepływów finansowych z działalności operacyjnej do 446 mln zł z 1,6 mld zł w tym samym okresie 2021 r. Spadek spółka tłumaczy niższym wynikiem EBITDA, a także zdarzeniem jednorazowym, jakim było zapłacenie 868 mln zł podatku z zysku ze sprzedaży infrastruktury mobilnej. W pierwszych sześciu miesiącach roku zasoby finansowe grupy zmniejszyły się o blisko 2,6 mld zł do nieco ponad 1 mld zł. Wydatki inwestycyjne spadły o 12 proc. do 587 mln zł. 

Choć telekomunikacja generuje największą część przychodów grupy, to Cyfrowy Polsat od lat podaje bardzo ograniczone informacje dotyczące tego filaru swej działalności. W aktualnym sprawozdaniu jest nieco bardziej otwarty niż zwykle, bo podaje jak ubiegłoroczna sprzedaż Polkomtel Infrastruktura grupie Cellnex (dziś spółka działa jako Towerlink Poland) wpłynęła na wynik EBITDA. Cyfrowy Polsat poinformował bowiem, że w I półroczu 2021 r. dzisiejszy Towerlink wypracował 367 mln zł EBITDA. Po skorygowaniu o tę wielkość ubiegłorocznej EBITDA Cyfrowego Polsatu jej marża wynosiła 30,2 proc.

Grupa nie podaje, ile wyniosły jej przychody z usług telekomunikacyjnych. Informuje tylko, że przychody hurtowe (głównie FTR i MTR oraz roamingu) spadły w I półroczu (rok do roku) o 152 mln zł – do 1,69 mld zł i tłumaczy spadek obniżką stawek za zakańczanie połączeń w sieciach mobilnych i stacjonarnych, a także eliminacją z przychodów ruchu hurtowego, który przed przejęciem kontroli przez grupę generował działający jako MVNO Premium Mobile. Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 104 mln zł do 787 mln zł. Powodem był zarówno wyższy wolumen sprzedaży, jak i to, że klienci wybierali droższe modele smartfonów.

Po stronie kosztów grupa odnotowała wyższe o 360 mln zł niż rok wcześniej wydatki na „koszty techniczne i rozliczenia międzyoperatorskie”. W tej pozycji są wydatki związane z kosztami ponoszonymi na rzecz Towerlink. Na wzrost tej pozycji wpływ miały także ceny energii. Jednocześnie czyste koszty międzyoperatorskie spadły.

Na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dotyczące tzw. klauzul inflacyjnych (wprowadziły je Orange i T-Mobile), Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu stwierdził, że „są one uzasadnione”. Chwilę później dodał, że grupa „rozważa różne scenariusze” oraz, że „jak będziemy mieli coś do powiedzenia w tej sprawie, to o tym poinformujemy”.

Nową spółką telekomunikacyjną w grupie jest Enterpol, ISP z Lublina, który 7 czerwca został przejęty przez Netią. Na ten zakup Netia wydała 14,4 mln zł. W I półroczu ISP miał 6,2 mln zł przychodów i poniósł blisko 500 tys. zł straty.

Z bieżącego raportu wynika, że grupa Cyfrowego Polsatu w końcu czerwca 2022 w segmencie B2C obsługiwała łącznie 8,885 mln kart SIM wykorzystywanych do połączeń głosowych (o 14 tys. więcej niż w końcu I kwartału br. i o 606 tys. więcej niż rok wcześniej). W I półroczu liczba kart zwiększyła się o 106 tys. Liczba świadczonych abonamentowych usług dostępu do internetu w I półroczu spadła o 4 tys., a w skali roku wzrosła o 10 tys. do 2,002 mln.

W raporcie znajduje się też informacja, że własna sieć dostępowa Netii dociera do ok. 3,2 mln lokali, z których ponad 2 mln ma dostęp do łączy o przepływności do 1 Gb/s. Wraz z sieciami partnerów hurtowych takich jak Nexera czy Fiberhost grupa ma w zasięgu sieci dostępowych ponad 5,1 mln punktów adresowych.

Cyfrowy Polsat poinformował, że klienci usług mobilnych grupy w I połowie 2022 r. przetransferowali 966 PB danych, czyli o 11 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r.

Skonsolidowany raport półroczny
Prezentacja
KPI