REKLAMA

MCI może odkupić akcje od prezesa ATM

Funduszu inwestycyjny MCI, największy akcjonariusz giełdowego ATM, poinformował dzisiaj o zawarciu umowy z Sylwestrem Biernackim – prezesem zarządu i mniejszościowym akcjonariuszem operatora – i z kontrolowaną przez niego spółką Manassa Investments w sprawie sprzedaży akcji ATM.

„W określonych przypadkach” MCI może zażądać sprzedaży akcji od podmiotów kontrolowanych przez prezesa ATM. Dzisiaj jest to ok. 2 proc. akcji spółki. Porozumienie pomiędzy akcjonariuszami zostało zawarte na ewentualność znalezienia inwestora dla ATM i sprzedaży akcji tej spółki.

Umowę o ewentualnej sprzedaży akcji do MCI oraz o wspólnym głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zawarł także w listopadzie ub.r. fundusz ATP kontrolowany przez jednego z założycieli ATM – Tadeusza Czichonia.

Podmioty kontrolowane przez MCI mają nieco ponad 30 proc. akcji ATM, Tadeusz Czichon – ok. 25 proc. akcji.