MSSF 15 poprawił ubiegłoroczne wyniki T-Mobile Polska

6,375 mld zł przychodów, 151,9 mln zł zysku operacyjnego i 10,7 mln zł straty netto odnotował w 2018 r. T-Mobile Polska - wynika z przekazanego przez operatora do KRS sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie ze standardem MSSF 15.

Według standardu MSR 18 przychody T-Mobile Polska w 2018 r. wyniosły 6,188 mld zł, a operator miał 44,2 mln zł straty operacyjnej i 169,5 mln zł straty netto. Rok wcześniej operator miał 6,394 mld zł przychodów, 386,9 mln zł zysku operacyjnego i 37,2 mln zł zysku netto. 

Według MSSF 15 T-Mobile w 2018 r. miało 4,231 mld zł przychodów z usług telefonii komórkowej (w tym 1,299 mld zł z usług hurtowych), 399,3 mln zł przychodów z usług stacjonarnych oraz 1,745 mld zł przychodów ze sprzedaży sprzętu.

5,5 proc. wzrost kosztów interkonektu do 1,183 mld zł operator tłumaczy większym udziałem taryf nielimitowanych zarówno w segmencie abonamentowym jak i przedpłaconym. Z raportu finansowego wynika, że T-Mobile w ub.r. dokonało wartych 356 mln zł odpisów na należności handlowe. Rok wcześniej takie odpisy wynosiły 233 mln zł.

W sprawozdaniu finansowym znajduje się informacja o styczniowym pożarze budynku T-Mobile na warszawskim Annopolu. 

W wyniku pożaru ucierpiała infrastruktura sieciowa oraz systemy niezbędne do świadczenia wielu usług i serwisów dla naszych klientów. Spółka posiada ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową, stanowiącą zabezpieczenie potencjalnych strat. Ubezpieczyciel został poinformowany o zdarzeniu a powstałe szkody są obecnie ustalane” - czytamy w raporcie.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności za 2018 r.