REKLAMA

Multimedia: rozstrzygnięcie UKE szkodliwe i nieprzemyślane

Multimedia Polska kwestionuje sens decyzji, w której Urząd Komunikacji Elektronicznej zalecił jej, by udostępniła firmie Matcom swe kable telekomunikacyjne w budynkach w miejscowości Kamionek koło Szczytna.

Multimedia przekonują, że dla wszystkich (tj. mieszkańców, Matcomu i Multimedia Polska) będzie lepiej, gdy ISP ze Szczytna wybuduje w budynku swą własną infrastrukturę. Według kablówki, nietrafny jest argument UKE, że skoro taką infrastrukturę ma tam jedna firm, to druga tego zrobić nie może. Za  chybiony uważa też argument, że byłoby to nieopłacalne dla Matcomu, skoro wcześniej sam operator zakładał taką możliwość, a przecież trudno przypuszczać, by działał nieracjonalnie.

Multimedia tłumaczą też, że nie do każdego mieszkania w budynkach maja podciągnięte kable abonenckie. I w sytuacji gdyby Matcom chciał świadczyć usługi klientom z takich lokali, firma zmuszona będzie instalować dodatkowe odcinki kabla, od pionu do danego lokalu. A przepisy megaustawy nie mogą zmuszać operatorów udostępniających infrastrukturę do ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycji – argumentuje kablówka.

Według Multimediów, trudno też zaakceptować stawki, jakie chce narzucić UKE w rozliczeniach z Matcomem. Według kablówki, nie ma np. żadnych podstaw, by opłaty za nadzór ustalać na poziomie, takich jak określa umowa SOR Orange Polska. A to dlatego, że Orange jako firma prowadząca działalność na większą skalę ma niższe koszty jednostkowe. I podczas gdy UKE ustalił opłaty za nadzór w kwocie od 80,29 zł za godzinę do 138,40 zł w zależności dnia tygodnia i pory dnia, to Multimedia Polska chciałaby, by wynosiły one od 220 do 360 zł.

Multimedia wskazują Prezesowi UKE, że monopol infrastrukturalny wcale nie służy konkurencyjności rynku i dlatego korzystniejsze dla abonentów będzie rozwiązanie, gdy Matcom wybuduje własną infrastrukturę, zgodnie z pierwotną intencją. Wówczas wybór dostawy usług będzie realny (obecnie świadczenie usług przez jednego dostawcę blokuje dostęp do infrastruktury drugiemu).

Kablówka uważa, że UKE wydając decyzję nie przeprowadził jakiejkolwiek analizy w zakresie konkurencji. A wskutek decyzji UKE jeden przedsiębiorca (Matcom) będzie mógł świadczyć usługi detaliczne kosztem innego przedsiębiorcy (Multimedia). Według kablówki, UKE nie wykazał, by taka ingerencja była uzasadniona – czy to w świetle zapewnienia skutecznej konkurencji, czy działania na rzecz użytkowników końcowych.