REKLAMA

Multimedia wydadzą 55 mln zł na usunięcie wad dostarczonego abonentom sprzętu

Nowy zarząd Multimediów Polska uznał, że spółka musi wydać nawet 55 mln zł na wymianę modułów służących do dekodowania płatnych treści - wynika z raportu rocznego za 2019 r. przejętego w końcu stycznia 2020 r. przez Vectrę operatora kablowego.

Sprawa modułów uznana została w raporcie za „istotny czynnik ryzyka operacyjnego i biznesowego dla spółki”. Jak stwierdzono, zarząd Multimediów w oparciu o opinie techniczne i prawne, sporządzone przez niezależnych i renomowanych ekspertów, stwierdził, że spółka narusza umowy licencyjne zawarte z podmiotami dostarczającymi ważne programy i treści audiowizualne rozpowszechniane w sieciach Multimediów. Chodzi o umowy z AXN Europe Limited, The Walt Disney Company Limited, Sparrowhawk International Channels Limited, Sci Fi Channel Europe LLC i E Entertainment UK Limited oraz z HBO Polska sp. z o.o. 

Naruszenia umów polegały na tym, że Multimedia przekazywały abonentom do użytkowania i odbioru rozprowadzanych programów urządzenia CAM typu CI, które były niezgodne z określonymi w umowach prawnymi i technicznymi wymogami zabezpieczania sygnału przed niedozwolonym kopiowaniem i powielaniem, a także z zapisami dopuszczającymi do używania wyłącznie urządzenia typu „set-topbox”. 

CAM to moduł dostępu warunkowego, służący do dekodowania kanałów płatnej telewizji cyfrowej w tunerze lub telewizorze z gniazdem CI/CI+. Moduły CAM typu CI, przekazywane abonentom spółki, nie mają funkcji blokującej nagrywanie sygnału przez port USB telewizora lub innego urządzenia dekodującego sygnał w celu jego wyświetlenia. Użytkownicy końcowi mogą zatem - z technicznego punktu widzenia - swobodnie nagrywać wszelkie treści oraz dalej je kopiować i rozprowadzać, co narusza prawa nadawców.

Zarząd Multimediów ocenia, że naruszenia umów z nadawcami mogły mieć miejsce od 2014 r. do 2019 r. Jak podkreśla zarząd, wedle jego najlepszej wiedzy żaden z nadawców nie zgłosił roszczeń wobec spółki.

Problem dotyczy ok. 195 tys. urządzeń (w końcu 2019 r. Multimedia świadczyły 940 tys. usług wideo i miały 695 tys. klientów), a jego usunięcie możliwe jest jedynie przez wymianę wadliwych modułów, co zdaniem niezależnego eksperta będzie kosztować ok. 55 mln zł. 

Multimedia w raporcie rocznym i sprawozdaniu z działalności nie ujawniły, kiedy problem został zidentyfikowany. Poinformowały jedynie, że 17 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza spółki zgodziła się na zakup nowych modułów.