AKCJA SPOŁECZNA

Nowa Telefonia nie do końca poczuwa się do winy

Nowa Telefonia stosując się do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje na swej stronie internetowej, że operator zobowiązał się do usunięcia trwających skutków nieprawidłowości mogących mieć miejsce przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. praktyki polegającej na możliwości wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli Nowej Telefonii poprzez wskazywanie lub sugerowanie, że:

  • reprezentują dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego,
  • dokumenty, które dają do podpisania, dotyczą zmiany warunków umowy z dotychczasowym operatorem, podczas gdy w rzeczywistości konsumenci mieli zawrzeć nową umowę z Nową Telefonią i zmienić dostawcę usług.

Tym niemniej operator przesłał zażalenie, że nie zgadza się z informacjami zawartymi w publikacji w TELKO.in na ten temat.

Operator uważa, że decyzja UOKiK wcale nie oznacza jakoby „na pewno” stosował nieuczciwe praktyki poprzez podszywanie się pod innych operatorów, mimo że urząd przytacza w swej informacji wypowiedzi klientów, którzy w ten sposób zostali oszukani. Zdaniem operatora, takich praktyk dopuszczali się nieuczciwi przedstawiciele handlowi.

Operator podkreśla też, że o wydanie decyzji w kształcie, jaki ona przybrała Nowa Telefonia wnioskowała sama w UOKiK proponując wpłatę 60 zł na rzecz każdego klienta.

Pismo operatora do redakcji udostępniamy tutaj, choć nie można zgodzić się z argumentacją, że jest to sprostowanie. W informacji Telko.in nie znalazło się nic, co wykraczałoby poza treść decyzji UOKiK i ewentualne żądanie o sprostowanie Nowa Telefonia powinna kierować w stosunku do komunikatu opublikowanego przez tę instytucję.