REKLAMA

ONF zachęca operatorów do open source

Open Networking Foundation (ONF) przekonuje dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych do migracji w  świat wolnego oprogramowania. Próbą budowy otwartej platformy światłowodowej, obsługującej optyczne sieci transportowe na bazie komponentów różnych producentów, jest ogłoszony 2 maja br. przez ONF projekt Open Source Optical Disaggregated Transport Network (ODTN). Powstał z inicjatywy pięciu telekomów ze światowej czołówki: China Unicom, Comcastu, NTT, Telecom Italia i Telefoniki.

(źr. ONF)

Analogicznie jak w przypadku innych, podobnych działań Open Networking Foundation, projekt ODTN został pomyslany w taki sposób, aby dać operatorom telekomunikacyjnym  przy projektowaniu, rozbudowie lub modernizacji własnych sieci, możliwość wyboru najlepszych komponentów różnych dostawców zamiast konieczności kupowania całego systemu od jednego.

Projekt ODTN stanowi ostatni etap ogłoszonego w marcu br. planu strategicznego ONF, w ramach którego wiele komponentów z całego ekosystemu otwartego oprogramowania ma zostać zebranych i udostępnionych na potrzeby testów laboratoryjnych i terenowych.

Inicjatywa operatorska

ODTN jest inicjatywą operatorską, której celem jest  budowa optycznych sieci transportowych przy użyciu zdezagregowanych urządzeń optycznych, otwartych i wspólnych standardów oraz oprogramowania typu open source. ODTN jest wspierana przez wiodących światowych operatorów telekomunikacyjnych: China Unicom, Comcast, NTT Communications, Telefonica i TIM, które współpracują, aby zainicjować transformację w optycznej sieci transportowej poprzez budowę pierwszej platformy o otwartym kodzie źródłowym.

Telefonica przeprowadziła pierwsze testy laboratoryjne w maju br., natomiast NTT zaplanował je na czerwiec br. Każdy z pięciu operatorów-założycieli zobowiązał się do przeprowadzenia integracji i oceny nowej platformy w warunkach laboratoryjnych pod kątem przyszłych zastosowań transportowych. Dodatkowe wsparcie wnoszą dostawcy sprzętu optycznego, w tym: NEC, Nokia, Oplink, ZTE. W zakresie oprogramowania, wkład środowisk akademickich zapewnia katalońskie centrum technologiczne CTTC (Catalan Communications Technology Centre), a Adva, Ciena, Coriant, CoAdna, Infinera i Lumentum biorą udział w badaniach laboratoryjnych i terenowych.

Otwarta platforma światłowodowa

ODTN ma stymulować innowacje poprzez dostarczanie platformy typu open source do obsługi optycznych sieci transportowych wielu producentów. Ma umożliwić stworzenie ekosystemu optycznych urządzeń peryferyjnych, pozwalającego na łączenie wielu komponentów i składanie z nich kompletnych rozwiązań. Podobnie jak koncepcja programowo definiowanych sieci SDN (Software Defined Networking) rozdziela centrum danych i sieci brzegowe operatora, tak ODTN ma wnieść podobne korzyści w przypadku optycznej sieci transportowej, w tym zapewnić możliwość:

  • wyboru najlepszych na rynku rozwiązań,
  • uniknięcia uzależnień od jednego dostawcy,
  • ograniczenia kosztów,
  • przyspieszenia innowacji.
Korzyści z dezagregacji

Operatorzy, którzy doświadczają szybkiego wzrostu ruchu w swoich sieciach, mogą znacząco skorzystać na dezagregacji między urządzeniami abonenckimi a urządzeniami sieci operatorskiej. Dezagregacja pozwala na szybkie wdrażanie najnowszej technologii transpondera, która rozwija się w znacznie szybszym tempie niż pozostałe elementy systemów optycznych.