REKLAMA

Operator sieci komunikacji strategicznej straszy w Lewiatanie

Według Konfederacji Lewiatan sposób procedowania nowelizacji o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) pokazuje jak pogarsza się jakość tworzonego prawa. Organizacja chce publicznych dyskusji o nowym trybie przyznawania częstotliwości i operatorze sieci komunikacji strategicznej.

Pominięcie konsultacji publicznych przy wprowadzaniu nowych przepisów do KSC wpłynie na jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej – uważa Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
(Źr. Lewiatan)

  Już dawno przy okazji zmian w prawie dotyczącym sektora telekomunikacyjnego nie pojawiło się w Polsce  tyle emocji, kontrowersji i niejasności jak w przypadku nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  oceniła  Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan podczas webinarium  „Krajowy system cyberbezpieczeństwa: wpływ na gospodarkę i cyfrowy rozwój Polski"  zorganizowanego przez tę organizację pracodawców. 

Chodzi tu  oczywiście głównie o ostatnią wersję tego nowelizowanego aktu prawnego, w którym dość niespodziewanie pojawił się punkt o możliwości powołania operatora sieci komunikacji strategicznej (OSKS),  który miałby posiadać własną infrastrukturę oraz świadczyć usługi na rzecz państwa. Wątpliwości dotyczą też pojawienia się zapisów o nowym trybie dystrybucji częstotliwości radiowych, które mogłyby być rozdzielone decyzją Prezesa UKE wydaną w porozumieniu z ministrem ds. informatyzacji. Lewiatan ma też ma też zastrzeżenia do przepisów regulujących kwestie certyfikacji cyberbezpieczeństwa wskazując, że nie może tak być, aby kryteria narodowościowe i polityczne decydowały o wykluczeniu niektórych producentów jako dostawców 5G. 

 Niepokoi nas brak konsultacji i uzgodnień nowych rozwiązań. Tym bardziej, że dotyczą krajowego systemu certyfikacji bezpieczeństwa, czy powołania operatora sieci komunikacji strategicznej. Ze względu na ten nowy podmiot ma być wprowadzona transparentna i uznaniowa „procedura" przydziału częstotliwości.  Państwo miałoby pełnić rolę rozgrywającego na rynku łamiąc przy tym zasady konkurencji.  Pominięcie konsultacji publicznych wpłynie na jakość regulacji, pogłębi brak zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej  podkreśla Aleksandra Musielak.

Nową wersję nowelizacji KSC określiła ona jako hybrydę, która z jednej strony – słusznie przystosowuje ustawę o KSC  od nowej rzeczywistości, jednocześnie jednak wprowadzane są zapisy, takie jak o OSKS, na które nie powinno tam być miejsca. A wprowadzone zmiany nie mają charakteru czysto  technicznego, a są wręcz rewolucyjne  i będą miały ogromne znaczenie praktyczne, mogąc skutkować poważnymi zmianami na rynku telekomunikacyjnym.

–  Rzeczywiście  propozycja powołania operatora sieci komunikacji strategicznej, którym ma być spółka skarbu państwa - nie wyłaniana w drodze konkursu,  niepokoi nas szczególnie. Nie wiemy dlaczego powstaje ten podmiot i jaką będzie pełnić rolę  mówiła  Aleksandra Musielak.

Lewiatan skierował w tej sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego. Wątpliwości, która przedstawia organizacja dotyczą niedostatecznych jego konsultacji publicznych, braku uzasadnienie i oceny  skutków regulacji projektu. Według Lewiatana pojawiają się też wątpliwości dotyczące zgodności przepisów nowelizowano KSC z prawem  UE i międzynarodowym. 

Organizacja patrzy też na proces nowelizacji o KSC w szerszym kontekście, jako kolejny przykład świadczący o pogarszającej  się jakość tworzonego prawa. Podczas webinarium mówił o tym  dr hab. Grzegorz Makowski, socjolog, ekspert forum idei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

 Mamy do czynienia z nadprodukcją prawa i niedostateczną jego konsumpcją przez obywateli, przedsiębiorców. Prawo traci prestiż i siłę oddziaływania, jego jakość się pogarsza. Ludzie przestają go przestrzegać. Jednocześnie prawo, mimo że wadliwe, nie przestaje być dla władzy instrumentem oddziaływania politycznego. Mamy do czynienia z biegunką legislacyjną, parlament przestał być miejscem debaty o prawie, a zamienił się w maszynkę do głosowania. Proces legislacyjny się degeneruje, zaniechano jakichkolwiek reform systemu stanowienia prawa, dialog społeczny i obywatelski są w stanie uwiądu. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest tego najlepszym przykładem  powiedział Grzegorz Makowski.

Uczestniczący w webinarium poseł Jan Grabiec (PO), przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii  poinformował, że najnowsza wersja nowelizacji ustawy o KSC nie trafiła jeszcze do jego komisji, ale opinie na jej temat są niepokojące.

–  Trzeba będzie się dokładnie przyjrzeć, czy pojawienie się OSKS  nie naruszy  równowagi rynkowej i nie będzie miało negatywnych skutków dla klientów. Czy nie ograniczy to inwestycji operatorów prywatnych i nie obniży innowacyjności sektora?  Niektórzy określają te zapisy jako utworzenie PGR-u telekomunikacyjnego, a tego, jak i powrotu do monopolu na rynku,  chyba nie chcemy. Słuszne więc  wydają się być obawy dotyczące powołania OSKS i arbitralnego przydziału częstotliwości. Ocena skutków tych regulacji jest sprawą podstawową. Dlatego w komisji  sejmowej czekamy na państwa opinie i stanowiska  w tej sprawie  zapewniał Jan Grabiec. 

Także Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska  podkreślał, że przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych powinny powstawać w sposób transparentny, przejrzysty i uwzględniający udział zainteresowanych na różnych etapach konsultacji.

 Potrzebujemy stabilnych, przewidywalnych ram prawnych dla naszej działalności, nie wystarczą nam tylko deklaracje przedstawicieli rządu wyraźne w wywiadach prasowych. Dla nas priorytetem jest teraz wdrażanie sieci 5G. Chcemy rozwijać nowe sieci oraz inwestować w nowoczesne, wysokiej jakości usługi dla naszych klientów. Pandemia pokazała, że jesteśmy w stanie zapewnić funkcjonowanie sieci nawet w tak trudnych warunkach. Mamy nadzieję, że nowe przepisy będą jeszcze z nami konsultowane  powiedział Witold Drożdż.

Dodał, że niepokoją go zapisy dotyczące nowego trybu przyznawania częstotliwości.  Wcale nie jest określone jasno, że dotyczy to np. tylko pasma 700 MHz, o czym zapewniają w rozmowach przedstawiciele rządu. Obecne brzmienie tego przepisu budzi duzą niepewność na rynku   mówił Witold Drożdż.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, podkreślali , że przygotowywana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie miała wielki wpływ na rynek telekomunikacyjny, ale i całą gospodarkę.

 Niezwykle ważne jest, aby została dobrze przygotowana, bo zawiera wiele nowych przepisów, które powinny być poddane ponownym konsultacjom społecznym. Z tego powodu skierowaliśmy projekt ustawy do Rady Dialogu Społecznego. Dla nas dialog społeczny i wypracowanie najlepszych rozwiązań są absolutnym priorytetem  dodał Maciej Witucki.

Według niego kwestia powołania OSKS też może być tematem, który należy poddać dyskusji. Obecnie jednak priorytetem powinno być jak najszybsze ogłoszenie aukcji 5G i rozdysponowanie pasma 5G. Dlatego nie należy tego procesu zatrzymywać włączając do nowelizowanej ustawy o KSC nowe przepisy o OSKS.  Tę kwestię może bowiem regulować inny akt prawny.