REKLAMA

Operatorzy proponują ułatwienia dla wzmacniaczy

Pod koniec ubiegłego tygodnia Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała stanowiska w procesie konsultacji nowelizacji rozporządzenia o urządzeniach radiowych użytkowanych bez pozwolenia.

Organizacje pracodawców zaproponowały zapis, który ułatwi korzystanie ze wzmacniaczy sygnału sieci komórkowych. Dwa stanowiska o bardzo podobnej treści złożyły: Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Rzeczpospolitej. Członkami tej pierwszej organizacji są wszystkie sieci komórkowe za wyjątkiem Playa, członkami drugiej – wszystkie sieci za wyjątkiem T-Mobile.

Dzisiaj prawo do operowania urządzeniami radiowymi w paśmie licencjonowanym – w tym wzmacniaczami sygnału – mają dysponenci właściwych częstotliwości radiowych, a więc operatorzy sieci mobilnych (nagminnie jest to łamane przez indywidualnych użytkowników, którzy mają kłopoty z zasięgiem sygnału). Montują oni urządzenia wzmacniające sygnał własnej sieci na wniosek swoich klientów.

Zaproponowane zmiany w projekcie nowelizacji rozporządzenia mają jednak umożliwić instalację tych urządzeń innym niż operatorzy podmiotom, ale za zgodą operatorów, jako dysponentów pasma. Stanowiska organizacji pracowniczych wymieniają takie potencjalne podmioty, jak „szpitale, deweloperów, administratorów budynków publicznych dostępnych lub wielorodzinnych, jak również związanych z komunikacją lub przewozem osób”. Za zgodą operatorów zaopatrywali by się we wzmacniacze sami.

Zaproponowana zmiana w pkt.3 ust.1 Art.3 miałaby wyglądać następująco:

„3) z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową, a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych lub inny podmiot za odwoływalną, udokumentowaną zgodą udzieloną przez tego przedsiębiorcę, określającą co najmniej: identyfikację, lokalizację, warunki instalacji i korzystania z urządzenia, w tym zapewnienia zdalnego nadzoru;

W ubiegłym miesiącu Urząd Komunikacji Elektronicznej przypominał obywatelom, że instalowanie wzmacniaczy we własnym zakresie jest nielegalne i może zakłócać urządzenia sieci komórkowych.