REKLAMA

[Aktulizacja] Orange gotowe do wydzielenia wież i sieci optycznej

Dzisiaj w Paryżu Grupa Orange zaprezentowała założenie nowej strategii na lata 2020-2025. Jednym z elementów jest zdefiniowanie sieci stacjonarnej oraz pasywnej infrastruktury mobilnej, jako „niestrategicznych aktywów”, co może oznaczać między innymi nowe podejście do zasobów sieciowych Orange Polska.

(źr. TELKO.in)

– Chciałbym podkreślić, że nie mamy planów pozyskiwania środków finansowych poprzez sprzedaż infrastruktury dopóki Grupa Orange znajduje się dobrej sytuacji finansowej, oraz że nie dokonamy żadnego ruchu, który w długim terminie mógłby być dla nas niekorzystny. Kolejne założenie jest takie, że nie zamierzamy pozbawić się kontroli nad aktywami sieciowymi. Chodzi nam tylko o bardziej efektywne ich wykorzystanie – mówił podczas prezentacji szef Grupy Orange Stephane Richard.

Niemniej nowa strategia grupy anonsuje wprost rozpoczęcie prac nad wydzieleniem w samodzielną jednostkę (Fibercos) sieci optycznej Orange Polska. Podmiot miałby być otwarty na współpracę (nie padło wyraźnie, czy operacyjną czy kapitałową?) z konkurentami oraz innego typu partnerami. Poza tym polska spółka ma analizować obecnie możliwość kontynuacji programu rozbudowy sieci FTTH po roku 2020, który kończy aktualny program. Wobec nacisku, jaki nowa strategia Orange kładzie na infrastrukturę optyczną podjęcie dalszych inwestycji w polskie FTTH jest wysoce prawdopodobne. Jak powiedział Stephane Richard – bez dodatkowych zobowiązań finansowych, a więc w ramach standardowego poziomu CAPEX. W ramach całej Grupy Orange roll-out sieci FTTH ma się zakończyć w 2025 r.

Można jeszcze dodać, że strategia grupy zakłada rozpoczęcie likwidacji miedzianej sieci telekomunikacyjnej od 2023 r. i zakończenie tego procesu w ciągu 7 lat. Nie podano, jaki przewiduje się harmonogram dla poszczególnych krajów.

Drugi strategiczny zwrot w obszarze infrastruktury, to wydzielenie sieci wież i masztów, których Grupa Orange ma w Europie ok. 40 tys. Zarządzać nimi będą powołane do tego specjalne podmioty należące do grupy.

– Chcemy osiągnąć trzy główne cele. Pierwszym jest poprawa operacyjnej efektywności oraz zoptymalizowanie wydatków inwestycyjnych. Drugim podniesienie wskaźnika współkorzystania z naszych wież i masztów, a wreszcie trzecim: przygotowanie do ewentualnych procesów konsolidacyjnych, gdyby okazały się dla nas korzystne – mówił Stephane Richard.

Priorytetem jest wydzielenie wież we Francji i w Hiszpanii (dwie największe sieci grupy), co ma się dokonać do końca przyszłego roku. Potem powstawać będą kolejne spółki, które w przyszłości utworzą holding zarządzający infrastrukturą Grupy Orange.

Grupa chce zachować kontrolę nad spółkami infrastrukturalnymi, ale nie wyklucza sprzedaży części aktywów, czy udziałów w spółkach infrastrukturalnych. Wczoraj na przykład Grupa Orange podpisała umowę sprzedaży 1 500 hiszpańskich wież komórkowych na rzecz operatora infrastrukturalnego Cellnex za kwotę 260 mln euro.

– Takie transakcje na niekluczowych – z punktu widzenia jakości sieci – lokalizacjach są elementem długoterminowej strategii – mówił Stephane Richard.

Plan dla sieci mobilnej w Polsce, która jest trzecią co do wielkości pod względem zasobów w grupie Orange, nie został bliżej zdefiniowany. Komentując nową strategię całej grupy,Stephane Richard wspomniał, że proces wydzielania spółek infrastrukturalnych będzie skomplikowany. W Polsce za komplikację można uznać współdzielenie sieci z T-Mobile Polska.

źr. Orange

Taką współpracę z innymi operatorami grupa zamierza zresztą poszerzać w skali Europy – szczególnie wobec wizji budowy sieci 5G – jak również outsourcować zarządzanie taką uwspólnioną infrastrukturą (co jednak zdaje się nie dotyczyć obecnie Polski).

Jeżeli chodzi o pozostałe elementy strategii Grupy Orange, to przewiduje ona wzrost przychodów stymulowany głównie przez region Afryki i Bliskiego Wschodu oraz region europejski, czyli z uwzględnieniem Polski, a bez uwzględnienia Francji i Hiszpanii. Szczególna ma być rola regionu europejskiego we wzroście wartości EBITDA całej grupy. Od strony operacyjnej region europejski ma rosnąć dzięki rosnącej sprzedaży usług konwergentnych.

Wynik EBITDA ma poprawić kontynuacja programów optymalizacyjnych, które w 2023 r. mają przyczynić 1 mld euro oszczędności w porównaniu do roku 2019. Jako środki do tego celu grupa wymienia przede wszystkim wzrost efektywności operacyjnej poprzez wdrażanie cyfrowych narzędzi w procesie sprzedaży oraz obsługi klientów.

Jeżeli chodzi o poszczególne segmenty działalności, to grupa spodziewa się wzrostu w obszarze usług dla biznesu, w tym w szczególności w obszarze szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa, na które chce położyć duży nacisk. W dziedzinie Internetu Rzeczy liczy głównie na usługi dla systemów „inteligentnych pojazdów”. Duże nadzieje wiąże również ze sprzedażą usług bankowych pod własną marką, co ma być jednym z jej rynkowych wyróżników.