PGE ogłasza przetarg na udostępnienie miejsca na wieżach

Aktualizacja 22.12 22:39

Dzisiaj Grupa PGE poinformowała o starcie postępowania w informacji prasowej. Z dokumentacji postępowania wynika, że PGE Dystrybucja szuka obiektów zlokalizowanych tylko w jej obszarze działania. Nie wiemy dokładnie, ile chce ich pozyskać PGE w ramach tego przetargu, ponieważ to już będzie przedmiotem szczegółowych ustaleń z sygnatariuszami umów ramowych (operator planował około 1000 obiektów). Obiekty będą oddawane do dyspozycji PGE w latach 2023-2025.

Na podstawie wadium wartość 10-letniej umowy należy szacować na co najmniej 45 mln zł.

Z opublikowanej dokumentacji wynika, że PGE chce rozmawiać z podmiotami, które posiadają nie mniej, niż 10 obiektów na jej terenie dystrybucyjnym. Partnerzy utrzymaniowi muszą się wykazać obsługą nie mniej, niż 10 lokalizacji sieci mobilnej.

– ł.d.

---

Każdy z obiektów ma umożliwić instalację trzech sektorów antenowych wraz z modułami radiowymi oraz antenę radiolinii. Na poziomie gruntu zapewnione maja być kontenery kolokacyjne na niezbędne urządzenia i linie zasilające.

Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszone przez PGE Dystrybucja S.A. związane z budową sieci łączności LTE450 dotyczy pozyskania miejsca na wieżach/masztach na potrzeby instalacji urządzeń sieci LTE450.

Zamówienie obejmuje zawarcie Umów Ramowych na okres 10 lat umożliwiających pozyskanie obiektów (tj. miejsca na wieżach/masztach telekomunikacyjnych wraz z przestrzenią kolokacyjną u ich podnóża), pozwalających na instalację przez PGE sprzętu sieci LTE450. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy ramowej z kilkoma wykonawcami.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.

Termin składania ofert wyznaczono na 13 stycznia 2023 r. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium  w wysokości 1,5 mln zł.

Postępowanie jest częścią Programu LTE450 w GK PGE, którego zasadniczym elementem jest możliwość działania usług minimum do sierpnia 2033 r., tj. czasu na jaki PGE Systemy uzyskały rezerwację częstotliwości 450 MHz.