REKLAMA

PGE zamawia usługi MVNO

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, ogłosiła rozpoczęcie przetargu na wdrożenie i świadczenie usług wirtualnego operatora sieci komórkowej (MVNO) w zakresie telemetrii (M2M). Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 6 mln zł.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w trybie procedury negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Głównym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga 90), drugim czas wdrożenia (waga 10)

Zamówienie obejmuje:

  • wdrożenie platformy MVNO oparte na świadczeniu usług telekomunikacyjnych (pakietowa transmisja danych dla urządzeń w technologii 2G/3G/LTE, usługa łączy telekomunikacyjnych wraz z niezbędnymi elementami aktywnymi sieci, usługi prywatnego APN);
  • dostawę kart USIM zgodnych z profilem fizycznym, elektrycznymi i graficznym oraz ustalonym algorytmem szyfrowania;
  • realizację usługi migracji subskrypcji sieciowych powiązanych z dostarczonymi kartami USIM pomiędzy siecią wykonawcy a siecią LTE450 zamawiającego bez potrzeby fizycznej wymiany kart USIM;
  • przeprowadzenia w trakcie wdrożenia warsztatów technicznych oraz przeprowadzenie testów ustalonego procesu migracji subskrypcji sieciowych pomiędzy siecią wykonawcy a siecią LTE450 zamawiającego.

PGE przewiduje zwiększenie zakresu zamówienia w ramach Prawa Opcji o zakup dodatkowych kart USIM oraz zamówienie kolejnych bądź modyfikacja istniejącej usługi prywatnych APN-ów.

Termin składania ofert wyznaczono na 13 marca 2023 r. Przy składaniu ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200 tys. zł.

PGE Systemy na początku lutego br. poinformowała, że na wykonawcę swojej sieci LTE450 wybrała Ericssona.