AKCJA SPOŁECZNA

Piotr Muszyński kupił kolejnego ISP

Volta Communications jest kolejnym Po Terra Telekom podmiotem, w jaki zainwestowała spółka Fixmap, własność Piotra Muszyńskiego – byłego wiceprezes Orange Polska. Z raportów Fixmap wynika, że przyjęła ona na 2019 r. program finansowania dłużnego w wysokości blisko 140 mln zł. Nie znaczy to, że cała ta kwota zostanie przeznaczona na przejęcia, chociaż w procesie jest już kolejna akwizycja.

Były wiceprezes Orange zdecydował się inwestować na trudnym i szybko się zmieniającym rynku lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.
(źr. MMC)

Fixmap nabył w gdańskiej Volcie 80 proc. udziałów. W Terra Telekom z woj. lubuskiego ma 90 proc. udziałów. Prowadzi również negocjacje w sprawie zakupu udziałów w kilku kolejnych spółkach z różnych stron kraju. Z raportu rocznego Fixmap za 2018 r. wynika, że zakup udziałów w Terra Telekom kosztował 1,1 mln zł. Dokładnej wartości transakcji na udziałach Volty nie znamy, choć raport Fixmap wspomina o 2 mln zł zaliczki na tę transakcję oraz o 1 mln zaliczki na wartość udziałów w innych spółkach.

Fixmap informuje również o przyjętym na bieżący rok planie emisji obligacji. Maksymalna wartość emisyjna ustalona została na 139 mln zł przy wartości nominalnej prawie 173 mln zł. Roczny koszt kapitału określony został na 6 proc. Kolejne transze obligacji realizowane są jako emisje prywatne. Fixmap zwiększa zadłużenie w miarę kolejnych akwizycji, a więc wydaje się, że z docelowej wartości mogła zostać zrealizowana na razie niewielka część.

Piotr Muszyński kupuje większościowe udziały w spółkach, pozostawiając mniejszościowe pakiety założycielom i menedżerom, którzy mają dalej rozwijać biznes. Na razie nie jest planowana konsolidacja podmiotów powstającej grupy kapitałowej, chociaż w przyszłości możliwa jest współpraca operacyjna pomiędzy tworzącymi ja spółkami, jak również wykorzystanie tych podmiotów jako wehikułów do kolejnych akwizycji.

Volta operuje na sieci stacjonarnej. Terra Telekom natomiast, to operator przede wszystkim sieci radiowej, chociaż inwestuje również w sieć optyczną i szybko pozyskuje w niej klientów. Na koniec 2018 r. spółka miała blisko 1,8 tys. abonentów z czego 73 proc. w sieci WiFi. O ile jednak liczba klientów FTTH w ubiegłym roku szybko rosła, o tyle liczba klientów WiFi spadała. Spółka utrzymuje również trzy nadajniki LTE w paśmie 3,6-3,8 GHz, zamierza rozwijać tę sieć i rozważa w przyszłości migrację do 5G.

Z tego powodu patrzy z niepokojem na plany Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który planuje konsolidację pasma C (3,4-3,8 GHz) i rozdział dla czterech operatorów mobilnych w zbliżającej się aukcji 5G. Terra Telekom zdecydowanie optuje za aktualnym projektem prezesa UKE, który zakłada zachowanie 80 MHz w paśmie C dla lokalnych użytkowników. Sama spółka ma ważną do 2022 r. rezerwację, której UKE jednak nie przewiduje przedłużyć na kolejny okres. Terra Telekom dostała już od regulatora oficjalną informację w tej sprawie.

W 2018 r. lubuska spółka zanotowała 982 tys. zł przychodów ze sprzedaży przy 736 tys. dodatniego wyniku EBITDA i 580 tys. zł straty netto. Fixmap zasilił spółkę pożyczkami o wartości ponad 600 tys. zł. Terra Telekom była beneficjentem umowy o dofinansowanie budowy sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale operacyjne trudności z realizacją projektu skłoniły ją do rozwiązania umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.