Play: aby rosnąć, musimy być agresywni na rynku

Dzięki przejęciu UPC Play mógł w ubiegłym roku znacząco zwiększyć skalę działalności, głównie w stosunkowo nowym dla obszarze, tj. na rynku stacjonarnym. To rzutowało na osiągnięte przez grupę wyniki finansowe w 2022 r. Zarząd operatora zakłada, że dalszy wzrost może mu zagwarantować aktywna dosprzedaż usług obecnym klientom oraz odbieranie ich konkurencji, co mają wspierać marketingiem. Mocniej będzie się też angażować w segment B2B. Silnej ekspansji Playa w Polsce  oczekuje jego właściciel  Iliad.

Duży wzrost przychodów Playa w 2022 r. wygenerowała głównie zwiększona sprzedaży usług detalicznych internetu i TV w segmencie dla domu, co było w dużej mierze efektem nabycia UPC
(źr. TELKO.in)

Skonsolidowane przychody P4, operatora sieci Play, wzrosły w ub. roku o ponad 22 proc., przekraczając 8,9 mld zł. Przychody z usług mobilnych zwiększyły się w skali rocznej o 7,2 proc. do 4,4 mld zł – podała spółka w opublikowanym sprawozdaniu. Jednak licząc przychody na bazie porównywalnej do 2021 r. (pro forma), wyłączając z tego efekty przejęcia UPC czy Redge Technoloigies, wzrost jest znacznie skromniejszy, bo sięgnął tylko 3,7 proc. 

Roczny wzrost przychodów ogółem o ponad 1,6 mld zł wygenerowała głównie zwiększona sprzedaż usług detalicznych (UPC). Dzięki temu Play ma ponad 2 mln klientów (rok wcześniej było to tylko 276 tys.), którym oferuje usługi stacjonarne (TV oraz internet) do domu. Przychody z tych usług wzrosły z 44 mln zł w 2021 r. do 1,4 mld zł w 2022 r. Większe przychody wygenerowała sprzedaż urządzeń mobilnych, sięgając blisko 1,8 mld zł.

Pozytywnie efekty przejęcia UPC w Polsce ocenia grupa Iliad, do której należy Play. Podkreśla ona bowiem, że od formalnego połączenia operatorów, co miało miejsce 1 kwietnia ub.r.  – liczba klientów w sieci mobilnej wzrosła o 506 tys., a na rynku stacjonarnym o 181 tys. netto (dodanych baz Playa i UPC). To są w dużej mierze efekty mocno promowanej, łączonej oferty Playa i UPC. Iliad liczy jednak, że Play jeszcze przyspieszy na polskim rynku, w czym ma pomóc m.in. rozpoczęcie aktywnej działalności przez wydzieloną spółkę Polski Światłowód Otwarty.

Wynik EBITDAaL operatora w 2022 r. wzrósł w stosunku do 2021 r. o 20,5 proc. do 3,77 mld zł oraz 945 mln zł w czwartym kwartale roku (+39 proc. w ujęciu rocznym). W 2022 r. grupa wypracowała zysk z działalności operacyjnej w kwocie blisko 2,5 mld zł. Zysk netto za 2022 r. wyniósł prawie 1,2 mld zł.

Koszty usług obcych wzrosły o prawie 481,3 mln zł (tj. o 61 proc.), głównie w wyniku nabycia UPC oraz wzrostu kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej, dzierżawy łączy i energii. W 2022 r. grupa podejmowała działania rozwojowe skierowane na optymalizację zużywanej energii, m.in. z wykorzystaniem platformy PowerStar zakupionej od Huawei. Testowała także nowe rozwiązania w części opartej na sprzęcie Ericssona.

Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wzrósł o 136,2 mln  złotych (tj. o 39 proc.) co związane było z nabyciem UPC oraz wzrostem średniego wynagrodzenia.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 8,7 proc. do ponad 17 mln, natomiast liczba aktywnych klientów o 5,2 proc. – do 12,8 mln. Baza aktywnych klientów kontraktowych (bez M2M) wzrosła o około 460 tys. do 9 mln (+5 proc.). Natomiast przychody ze sprzedaży usług klientom prepaid wzrosły o 96 mln zł  (przyrost o 12 proc.), a liczba aktywnych klientów przedpłaconych wzrosła o niemal 5 proc. do 3,8 mln na dzień 31 grudnia 2022 r. Wzrost przychodów z usług prepaid związany był ze wzrostem ARPU oraz wzrostem liczby klientów aktywnych. Play zauważa jednak, że trend w tym segmencie stopniowo się normalizuje po roku, w którym rynek kształtował znaczący wolumen kart zakupionych przez obywateli Ukrainy.

Play ocenia, że dobre efekty przyniosły kampanie marketingowe przeprowadzone pod koniec 2022 r. zachęcające klientów do przechodzenia na wyższe pakiety abonamentowe. Zaowocowało to wzrostem ARPU usług mobilnych o 4,1 proc. w IV kwartale  2022 r. 

Ostrożniej operator podchodzi natomiast do wprowadzania i egzekwowania klauzul inflacyjnych. Zwraca uwagę, że Prezes UOKiK od kilku lat konsekwentnie reprezentuje stanowisko, że przepisy prawa telekomunikacyjnego nie pozwalają dostawcom usług na dokonywanie swobodnych zmian umów. Oznacza to, że ich wprowadzanie wiąże się z istotnym ryzykiem regulacyjnym. Z drugiej strony, brak takich zmian może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację i wyniki finansowe. 

Skonsolidowane nakłady inwestycyjne Playa wzrosły w 2022 r. o 46,9 proc. Na koniec grudnia posiadał dostęp do 10 571 stacji bazowych, co stanowiło wzrost o 804 stacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 57 proc. miejskich stacji bazowych Playa miało doprowadzony światłowód (757 stacji podłączonych zostało w 2022 r.).

Play podaje, że zasięgiem jego sieci 2G/3G objęte było 99,7 proc. populacji a zasięgiem LTE 96 proc. populacji. Zasięg sieci uzupełnia umowa roamingową z Orange Polska (przedłużoną do 2025 r. za co Play ma zapłacić Orange 300 mln zł).

Jednocześnie operator modernizuje sieć do standardu 5G na częstotliwości 2100 MHz w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości (tzw. 5G DSS). Na koniec 2022 r. 4 408 stacji bazowych Playa zlokalizowanych w kilkuset miastach obsługiwało ten standard 5G, w efekcie czego 51,82 proc. populacji Polski znalazło się w zasięgu 5G Playa.

Operator uważnie przy tym obserwuje, co się dzieje w sprawie Huawei. W przypadku gdy Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa uzna go za dostawcę wysokiego ryzyka, projektowane jest zobowiązanie operatorów telekomunikacyjnych do zaprzestania u niego zakupów, jak również do wycofania dotychczas używanego sprzętu w ciągu 7 lat. Dlatego w ramach dywersyfikacji dostawców, Play rozpoczął wdrożenie niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G.

 

Play wyniki 2022 podsumowanie 2

Na koniec 2022 r. w zasięgu szerokopasmowej sieci UPC Polska było 3,78 mln gospodarstw domowych, co stanowi wzrost rok do roku o 79 tys. Ten zasięg uzupełniają sieci POPC, które umożliwiają UPC Polska dostęp do dodatkowych 1,38 mln gospodarstw domowych (według stanu na koniec 2022 r.). Play przeniósł część infrastruktury sieciowej do dedykowanej spółki infrastrukturalnej Polski Światłowód Otwarty. Ten podmiot będzie udostępniał swoją sieć innym operatorom (w tym m.in. Play i UPC) w oparciu o ceny hurtowe.