REKLAMA

Podkarpackie: Nie popełniliśmy błędów w projekcie RSS

Blisko 30 firm wysunęło roszczenia na kwotę 95 mln zł przeciwko województwu podkarpackiemu za nierozliczenie wykonanych przez nie prac w projekcie sieci regionalnej (RSS). Problem w tym, że Urząd Marszałkowski zapłacił te pieniądze spółce Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), która nie zamierza się rozliczać  się z byłymi partnerami (Alcatel-Lucent i TP Teltech). Co więcej, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Alcatel-Lucent Polska i TP Teltech. Urząd Marszałkowski nie ma zastrzeżeń do jakości wykonanych prac, ale nie zamierza płacić za nie po raz drugi. Uważa ponadto, że ORSS, jako operator infrastruktury, mało efektywnie operuje regionalną siecią.

(Na nasze pytania Urząd Marszałkowski odpowiadał mailowo, choć proponowaliśmy spotkanie w Rzeszowie. Z uwagi na „napięta sytuację i toczące się batalie prawne” urząd wybrał drogę elektroniczną. Stąd ton dosyć suchy i oficjalny ton tego materiału, ponieważ prawie nie ingerowaliśmy redakcyjnie w treść odpowiedzi. Zakładamy, że niosą one pewne informacje, a ponadto zadanie samego pytanie jest czasem warte samej odpowiedzi.)

Regionalna sieć na Podkarpaciu kosztowała 322 mln zł.
(fot. UM województwa podkarpackiego)

Czy czujecie się oszukani przez firmy, które budowały sieć regionalną w waszym województwie? Wy zapłaciliście całą należną zgodnie z umową kwotę, a teraz grozi, że będziecie musieli jeszcze raz uiścić blisko 100 mln zł. Takie są bowiem sumy roszczeń wobec województwa podkarpackiego, które wysuwa kilkadziesiąt firm, które wcześniej były zaangażowane w ten projekt. Z TP Teltetchem i Alcatelem-Lucentem na czele.

W dniu 26 września 2013 r. Województwo Podkarpackie zawarło ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym [PPP - red.]. Umowa o PPP nie jest umową o roboty budowlane, a Województwo Podkarpackie nie jest inwestorem w rozumieniu przepisu art. 647 §5 k.c., wobec czego nie uznaje roszczeń podwykonawców bowiem nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych.

Jak to się stało, że – jak można przeczytać w mediach – wpłaciliście 107 mln zł na niewłaściwe konto?

Podstawą decyzji i wystawienia faktury VAT z dnia 31 grudnia 2015 r. na kwotę 107,366 mln zł był podpisany przez obie strony umowy Protokół Odbioru Końcowego. Wyżej wymieniona płatność, zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (§ 21 ust.9), została dokonana przelewem na rachunek bankowy partnera prywatnego wskazany na fakturze VAT.