REKLAMA

Podróż z PSTN do sieci All-IP

Przejście z modelu sieci działającej w tradycyjnej technologii PSTN/komutacji łączy w kierunku technologii sieci pakietowej All-IP staje się strategicznym celem wielu operatorów – ma uprościć strukturę sieci telekomunikacyjnych oraz otworzyć nowe możliwości współpracy między różnymi podmiotami rynkowym.

 
(źr.inf.Siemens)

Migracja w kierunku sieci nowej generacji NGN (Next Generation Networks), takich jak All-IP – jest poważnym problemem dla operatorów, którzy muszą nadążyć za szybko zmieniającymi się wymaganiami w zakresie infrastruktury przetwarzania danych. Większość największych europejskich operatorów inwestuje w sieci All-IP i stopniowo wygasza starsze technologie PSTN. Na przykład brytyjski BT do 2025 r. chce odesłać ISDN na emeryturę.Ma to być sposobem na obniżenie kosztów oraz rozwijanie nowych usług, by skutecznie rywalizować z dostawcami usług OTT (over-the-top), takimi jak Google, czy Facebook. Jest to proces, choć konieczny, wcale niełatwy w realizacji.

Orange jest jednym z niewielu operatorów, którzy wyznaczyli sobie jednoznaczne cele migracji do sieci All-IP. W ramach przyjętej 5-letniej strategii „Essentials 2020”operator planuje do roku 2020 wyłączenie wszystkich swoich sieci PSTN i uruchamianie nowych usług tylko w oparciu o technologie All-IP. Plany określone w strategii „Essentials 2020” przewidują, że w latach 2015-2018 Orange zainwestuje ponad 15 mld euro, dążąc do potrojenia na koniec tego okresu średnich prędkości transmisji danych w sieciach stacjonarnych i mobilnych.

Równie ambitny jest niemiecki Deutsche Telekom, który ma zakończyć transformację All-IP w swoich europejskich sieciach do roku 2018. Sieci PSTN operator wyłączył już w Macedonii, na Słowacji i w Chorwacji.

Do 2018 r. grupa T-Mobile zamierza zainwestować ponad 6 mld euro w rozwój europejskich sieci, aby zakończyć migrację do modelu All-IP, a także wprowadzić do oferty więcej dostępnych transgranicznie produktów opartych na „chmurze” – zapewnia Claudia Nemat, członek zarządu Deutsche Telekom odpowiedzialna za zarządzanie europejskimi spółkami i za technologie.

Na zeszłorocznym Mobile World Congress przedstawiciele Deutsche Telekom przekonywali, że wdrożenie modelu All-IP oraz technologii cloud computingu do 2020 r. pozwoli im zaoszczędzić ok. 1,2 mld euro, z czego 500 mln euro będzie poza Niemcami.

– Redukcje kosztów rozłożą się następująco: 200–250 mln euro z harmonizacji platform i zmniejszenia wydatków na sprzęt, 200 mln euro z uproszczenia usług technicznych i około 50 mln euro z wyłączania systemów PSTN – wylicza Claudia Nemat.

 

źr. DEUTSCHE TELEKOM CAPITAL MARKETS DAY 2015 Bonn, February 26/27, 2015

IP w szkielecie polskich operatorów

Sieci szkieletowe największych krajowych operatorów są oparte na infrastrukturze światłowodowej, uzupełnianej kablami miedzianymi lub łączami radiowymi. Przeważająca część sieci szkieletowych w Polsce należy do trzech operatorów: Orange Polska, Exatel oraz Netia (TK Telekom). Orange dysponuje największą optyczną infrastrukturą sieci szkieletowej o łącznej długości ponad 80 tys. kilometrów. Drugą co do długości infrastrukturę światłowodową ma Exatel, zarządzający ponad 20 tys. km kabli optycznych. Na trzecim miejscu jest grupa Netia (dzięki przejęciu TK Telekom) z ok. 7,5 tys. km infrastruktury światłowodowej oraz 20 tys. km infrastruktury miedzianej. Około 3,5 tys. km własnej sieci ma również znajdująca się w stanie upadłości grupa Hawe.