AKCJA SPOŁECZNA

Polityka prywatności

1. Wydawcą Serwisu dostępnego pod adresem https://www.telko.in jest TELKO.in Łukasz Dec z siedzibą przy ul.Ludwika Narbutta 29A/69, 00-536 Warszawa, REGON: 146-385-120, NIP: 951-143-89-89. Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu akceptują tym samym obowiązujące w Serwisie zasady gromadzenia i przetwarzania informacji zwane dalej "Polityką prywatności".

2. Do wszystkich publicznych zasobów serwisu można uzyskać dostęp bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych użytkownika.

3. Systemy informatyczne Serwisu automatycznie zbierają i przetwarzają informacje generowanie przez Użytkowników, m.in. adresy IP z których następuje połączenie z serwerami serwisu, lokalizacja terminala i zachowania Użytkowników w zasobach serwisów, typ przeglądarki, rozdzielczość i kolor ekranu terminala, typ systemu operacyjnego, informacja o obsłudze języka Java, czy wersji dodatku Flash itp. Zbierane są również informacje demograficzne, o zainteresowaniach itp. Informacje te służą do zarządzania i optymalizacji technicznej infrastruktury serwisu, do planowania polityki rozwoju oraz do celów komercyjnych.

4. Wszystkie powyższe informacje są agregowane do ogólnej postaci statystycznej i nie są generowane, analizowane w przypisaniu do jakiegokolwiek indywidualnego parametru użytkownika, jak np. adres IP, czy plik cookies itp. Nie ingerujemy w prywatność żadnego z naszych Użytkowników, a także nie udostępniamy żadnych zindywidualizowanych danych o naszych Użytkownikach stronom trzecim.

5. Na potrzeby usługi Biuletyny TELKO.in opisanej w pkt. 10 Regulaminu Serwis gromadzi dane osobowe użytkowników Serwisu, a w szczególności adresy e-mail. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym te dane jest wydawca Serwisu. Dane nie są udostępniane żadnemu podmiotówi trzeciemu. Każdy właściciel danych osobowych zgromadzonych w opisanej wyżej bazie ma prawo zlecenia zmiany lub wykasowania tych danych poprzez wyrażanie w niebudzący wątpliwości sposób takiej woli na adres: biuletyn@telko.in.

6. Wyjątkiem od powyższej reguły jest obowiązek udostępnienia przez Serwis danych Użytkowników na żądanie uprawnionego organu państwowego w granicach określonych przepisami obowiązującego prawa, a także w sytuacji konieczności analizy prób naruszenia bezpieczeństwa zasobów Serwisu przez jego służby techniczne.

7. Systemy informatyczne Serwisu zapisują w pamięci terminala Użytkownika pliki cookies w celu optymalnego działania i wyświetlania zasobów Serwisu na terminalu. Wykorzystujemy pliki cookies wyłącznie w tym celu i nie udostępniamy ich stronom trzecim. Użytkownik może na swoim terminalu wyłączyć, lub ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies przez zewnętrzne systemy informatyczne, ale to może oznaczać niewłaściwe działanie zasobów Serwisu.

8. Dane podawane przez naszych Użytkowników w ramach korespondencji z Serwisem traktowane są jak prywatna korespondencję między Wydawcą, a Użytkownikiem i nie są gromadzone w żadnym zbiorze, a wykorzystywane wyłącznie w celu możliwości zwrotnej korespondencji z Użytkownikiem. Nie udostępniamy tych danych stronom trzecim.

9. Rozwój technologii oraz rozwój oferty, zasobów i funkcji Serwisu może w przyszłości spowodować zmianę Polityki prywatności.

Jeżeli Użytkownika uzna powyższe informacje za niewystarczające, prosimy o kontakt na adres e-mail telko[at]telko.in. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych wyjaśnień.