REKLAMA

Polscy partnerzy skorzystają na współpracy z nami

Jungfeng Li, prezes Huawei w Polsce
(źr.Huawei)

W skali globalnej 60 proc. przychodów Huawei jest generowane przez dział, który sprzedaje urządzanie telekomunikacyjne operatorom. Jak to wygląda w Polsce?

Jungfeng Li, prezes Huawei w Polsce: Jeśli chodzi o przychody, czy wyniki finansowe, to nie podajemy liczb dla poszczególnych krajów. Można jednak powiedzieć, że trend jest podobny.

Jak istotny jest dla was polski rynek?

Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Huawei. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wyselekcjonowaliśmy 20 najważniejszych krajów na świecie i Polska jest wśród nich. Jednym z naszych celów jest stworzenie tutaj aliansu firm oferujących infrastrukturę do szybkiego i relatywnie taniego stworzenia ogólnokrajowej sieci szerokopasmowej.

Jak taki alians miałby wyglądać?

To byłoby szerokie porozumienie firm z różnych sektorów. W krajach takich, jak Indonezja, czy Filipiny takie alianse wykazały swoją skuteczność. Dostrzegamy w takim partnerstwie przestrzeń do udziału operatorów telekomunikacyjnych, firm energetycznych, czy kanalizacyjnych. Taki alians istotnie obniżyłby koszty dzięki współdzieleniu istniejącej infrastruktury. Umożliwiłby również wyeliminowanie ograniczeń w użytkowaniu sieci. Patronat nad takim aliansem powinien objąć rząd, który wspierałby powstanie i rozwój. Prowadzimy już rozmowy na ten temat  z polskim rządem. Liczymy, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie inspirować taką inicjatywę.

Dzisiaj jednak już duże telekomy, takie jak Orange, czy Netia, inwestują w sieci dostępowe FTTH z własnych środków.

Rzeczywiście, obserwujmy, że w Polsce operatorzy od jakiegoś czasu bardzo poważnie traktują inwestycje w FTTH. I należy to ocenić bardzo pozytywnie, bo rozbudowa sieci światłowodowych jest bardzo ważna dla gospodarki.

Jak to się przełoży na wasze wyniki finansowe?

Oczywiście, jako dostawca rozwiązań technologicznych na pewno na tym skorzystamy i przełoży się to istotne na nasze wyniki finansowe w Polsce. Za wcześnie jednak by mówić, jaka to będzie skala.