REKLAMA

REKLAMA: Polski Ład – kompleksowa zmiana w Estońskim CIT

REKLAMA

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach podatkowych tzw. Polski Ład. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 r. Nowe przepisy, z pewnymi wyjątkami, wejdą w życie już z początkiem przyszłego roku. Nowelizacja, oprócz korzystnych i oczekiwanych modyfikacji obowiązujących przepisów (podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie kwoty II progu podatkowego, czy też możliwość korzystania z nowych ulg), przewiduje zmiany, które negatywnie odbiją się na podatnikach.

Nowelizacja obejmuje 26 ustaw i jest podatkową rewolucją. W związku z tym, niniejszy artykuł inicjuje krótki cykl publikacji poświęconych najistotniejszym zmianom wprowadzanym przez Polski Ład.

Nowa rzeczywistość fiskalna może okazać się szczególnie bolesne dla przedsiębiorców. Rozwiązania Polskiego Ładu, przede wszystkim dotyczące składki zdrowotnej, skutkować będą radykalnym wzrostem opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej bez względu na to czy wybiorą podatek liniowy (wzrost z 19 proc. do 23,9 proc.) czy skalę podatkową (wzrost z 17 proc. na 26 proc. oraz z 32 proc. na 41 proc.).

Zapoznając się z kluczowymi założeniami nowelizacji warto się zastanowić, czy nie nadchodzi odpowiedni moment na zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej lub zasad rozliczeń? Jedną z możliwości jest tzw. estoński CIT.

Czym w ogóle jest Estoński CIT?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Estoński CIT już w polskim prawie istnieje. Jest to szczególna postać podatku CIT czy podatku dochodowego od osób prawnych. Mechanizm działania tego podatku jest pozornie prosty. Tak długo, jak spółka nie zdecyduje o wypłacie zysku, tak długo nie musi płacić podatku dochodowego. Gdy zysk ze spółki zostanie wypłacony akcjonariuszom, udziałowcom albo wspólnikom, spółka zapłaci podatek na uproszczonych zasadach i uzależniony nie od dochodów spółki, a od wysokości wypłaty zysku. Mówiąc inaczej - podatnik nie płaci podatku dochodowego, dopóki osiągane przez spółkę zyski pozostają w spółce.

Co nowego w Estońskim CIT?

Polski Ład wprowadzi z początkiem przyszłego roku nowe zasady stosowania ryczałtu od dochodów spółek, czyli Estońskiego CIT. Zmiany mają na celu zachęcenie szerszego grona podatników do stosowania tego rozwiązania, w związku z czym, ich głównym założeniem jest zwiększenie dostępności poprzez złagodzenie ograniczeń dotyczących możliwości korzystania z Estońskiego CIT.

Dotychczas Estoński CIT skierowany był jedynie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Nowelizacja rozszerza grono uprawnionych o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Jednocześnie uchylony zostanie limit przychodów w wysokości 100 mln zł w ujęciu rocznym. W konsekwencji nie będzie już konieczności opłacania 5 proc. domiaru nakładanego na podatników w razie przekroczenia granicy przychodów.

Obniżeniu ulegną stawki ryczałtu od dochodów spółek. Aktualnie obowiązujące przepisy uzależniają stawkę podatku od wysokości czynionych nakładów inwestycyjnych. Nowelizacja zakłada wyeliminowanie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości i na wskazane w ustawie cele, co do tej pory było warunkiem stosowania Estońskiego CIT.