REKLAMA

Pożyczka szerokopasmowa, to atrakcyjna oferta finansowania skierowana do Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, wpisanych w rejestrze prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pożyczka udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od maja 2018 r. Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki szerokopasmowejInwestycyjną oraz Płynnościową. Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna przeznaczona jest na finansowanie inwestycji szerokopasmowej w formie kredytu inwestycyjnego (ten rodzaj pożyczki jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, niezależnie od ich wielkości).

Z kolei Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa ma charakter inwestycyjno-obrotowy. Może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacji linii kablowych wewnątrz budynków/mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci).

Cykl „POŻYCZKI DLA TELEKOMUNIKACJI” ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym możliwości, jakie daje skorzystanie z tych dwóch form finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Partnerem cyklu jest Alior Bank, który zajmuje się dystrybucją Pożyczek szerokopasmowych.