AKCJA SPOŁECZNA

Pożyczka Szerokopasmowa. W Alior Banku coraz prostsze procedury

MATERIAŁ PARTNERA

O Pożyczce Szerokopasmowej Alior Banku współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 [POPC] rozmawiamy z Aleksandrą Podobińską-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, i z Anną Nikodemską-Minota, Menedżerem ds. Produktów Kredytowych Klienta Biznesowego. Tym razem również o zasadach finansowania urządzeń abonenckich, czy kredytów na przejęcia konkurencyjnych firm.

Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych
(źr. Alior Bank)

Kim są klienci, którzy do tej pory skorzystali z Pożyczek Szerokopasmowych w Alior Banku i na jaki cel zostało przeznaczone prze nich finansowanie?

A. Podobińska-Durka: Wszyscy klienci, którzy skorzystali z naszego wsparcia w tym obszarze, należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Większość projektów finansowanych Pożyczką Szerokopasmową dotyczy rozbudowy sieci powiązanej ściśle z pozyskiwaniem nowych odbiorców. W maju 2018 r. poszerzyliśmy ofertę o Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową skierowaną wyłącznie do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych mających status MŚP. Dziś już możemy potwierdzić, że była to słuszna decyzja – wśród firm wnioskujących o pożyczkę zdecydowanie przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Jakie są podobieństwa pomiędzy Pożyczka Szerokopasmową Inwestycyjną i Płynnościową?

A. Podobińska-Durka: Źródło finansowania jest identyczne w obu przypadkach: środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, stanowiące 80 proc. każdej pożyczki, uzupełnione środkami Alior Banku, który przekazuje 20 proc. pożyczki. Także podstawę udzielania i rozliczania pożyczek stanowią: umowy zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK], prawo bankowe i wewnętrzne procedury Alior Banku. Grupa docelowa – przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – także jest taka sama.

A najważniejsza wspólna cecha obydwu pożyczek to atrakcyjne warunki finansowania. Jeśli przedsiębiorstwo telekomunikacyjne może skorzystać z pomocy de minimis – czyli w ostatnich trzech latach nie wykorzystało limitu 200 tys. euro – to całkowite oprocentowanie pożyczki w skali roku może wynieść 2,2 proc. Co ważne, tak niskie oprocentowanie dotyczy całego okresu spłaty, a jest możliwe dzięki połączeniu środków POPC i środków Alior Banku.

Zaletą jest także niska prowizja, która dotyczy jedynie części pożyczki finansowanej środkami Alior Banku i wynosi tylko 2 proc. Te elementy sprawiają, że jest to obecnie najtańsze finansowanie bankowe na rozwój dostępu do szerokopasmowego internetu.

Co Alior Bank może zaproponować przedsiębiorcy, który nie może lub nie chce skorzystać z pomocy de minimis?

A. Podobińska-Durka:W takim przypadku oprocentowanie części pożyczki udzielanej ze środków POPC ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, co oznacza, że łącznie może wynieść 4,4 proc., nadal więc jest korzystne dla klienta. Podobnie, jak w przypadku pożyczki z pomocą de minimis, niskie oprocentowanie dotyczy całego okresu spłaty.

A jakie są różnice w obu produktach?

A. Podobińska-Durka: Na główną różnicę wskazują już nazwy obu pożyczek. Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną mogą być finansowane projekty inwestycyjne dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci światłowodowych, zapewniające dostęp do szybkiego internetu, tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s.Pożyczką inwestycyjną możemy na przykład finansować koszty: robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej; przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych czy nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, związaną z realizacją przedsięwzięcia.

Z kolei Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może finansowaćkoszty nie mające charakteru ściśle inwestycyjnego, czyli np. opłaty za zajęcie pasa drogowego lub wynajem słupów, koszt dzierżawy infrastruktury technicznej, mediów, wynajmu powierzchni biurowych, a nawet bieżącego marketingu usług.