AKCJA SPOŁECZNA

Pożyczka Szerokopasmowa. W Alior Banku coraz prostsze procedury

W pierwszej kolejności analizowana będzie zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Dopiero kiedy będzie już znana kwota możliwej pożyczki i główne warunki jej udzielenia, przedsiębiorca będzie przygotowywał wniosek wskazując na szczegóły planowanej inwestycji. Chcemy w ten sposób wyeliminować sytuacje, gdy klient bez zdolności kredytowej, na przykład ze względu na ujemne kapitały, poświęca czas i środki na przygotowanie wniosku, który nie zyska akceptacji.

Jakich zabezpieczeń wymaga bank w przypadku tego typu finansowania? Czy przedstawienie zabezpieczeń spłaty pożyczki może być problemem dla klientów?

A. Nikodemska-Minota:Alior Bank akceptuje cały szeroki katalog zabezpieczeń, w tym również zabezpieczenie w postaci hipoteki. Co ważne, forma zabezpieczenia pożyczki jest każdorazowo uzgadniana z inwestorem. Jednak w przypadku Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej oczekujemy zabezpieczenia na finansowanej infrastrukturze. Zabezpieczeniem dodatkowym najczęściej jest cesja na rachunku, na który wpływają przychody z abonamentów – dotyczy to przychodów, które klient zacznie osiągać po zrealizowaniu inwestycji finansowanej Pożyczką.

Czekamy na wnioski od dużych podmiotów, zwłaszcza że firma może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę 10 mln zł.

W indywidualnych przypadkach, gdy Alior Bank ocenia ryzyko finansowania jako wyższe niż standardowo, rozważamy możliwość zabezpieczenia się na posiadanej już przez klienta infrastrukturze telekomunikacyjnej. W przypadku Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej zabezpieczamy się tylko na przychodach z abonamentów, najczęściej przyszłych.Przyjęte przez Alior Bank rozwiązania sprawiają, że zabezpieczenie naprawdę nie powinno być istotnym problemem.

Czy duże firmy telekomunikacyjne też mogą liczyć na sfinansowanie swoich inwestycji pożyczką?

A. Podobińska-Durka: Jak już wspomniałyśmy, z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej mogą skorzystać firmy telekomunikacyjne niezależnie od swojej wielkości – a więc także duże przedsiębiorstwa. Czekamy na wnioski od dużych podmiotów, zwłaszcza że maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej to 10 mln zł, a jednej firmie możemy udzielić więcej niż jedną pożyczkę.

Czy warunki uzyskania i rozliczenia pożyczki są równie trudne jak w przypadku dotacji z POPC?

A. Podobińska-Durka: Absolutnie nie. Warunki nałożone na pożyczkobiorcę są bardzo zbliżone do tych standardowo stosowanych przez banki przy finansowaniu komercyjnym. Wprowadziliśmy pewne dodatkowe obowiązki wynikające z tego, że pożyczka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, np. poddanie się ewentualnej kontroli, czy obowiązek informowania o uzyskaniu finansowania unijnego. Zdecydowanie nie są to jednak obowiązki porównywalne z regułami uzyskania i rozliczenia dotacji.

Zatem czy Pożyczce Szerokopasmowej potrzebna jest nowa odsłona?

A. Podobińska-Durka: Nie mówiłabym o nowym otwarciu, a raczej o stałym procesie doskonalenia i upraszczania procedur oraz lepszym docieraniu z praktycznymi informacjami i przykładami do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Liczymy, że we współpracy z organizacjami branżowymi uda nam się pokazać zalety korzystania z Pożyczki Szerokopasmowej.

Po pierwsze: jest ona atrakcyjniejszą formą finansowania niż komercyjny kredyt bankowy. Po drugie: nawet jeśli mała lub średnia firma telekomunikacyjna nie jest gotowa do realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących budowy sieci, to warto rozważyć wykorzystanie pożyczki płynnościowej do sfinansowania kosztów bieżących lub zakupu nowoczesnych urządzeń końcowych. Po trzecie: środki POPC przeznaczone na pożyczki wcześniej czy później się wyczerpią, warto zatem już teraz skontaktować się z bankierem Alior Banku.

MATERIAŁ PARTNERA

Materiał powstał w ramach cyklu „POŻYCZKI DLA TELEKOMUNIKACJI”, którego partnerem jest Alior Bank.

Czytaj również:

1. Dużo pracy, ale było warto

2. Nowa odsłona Pożyczki Szerokopasmowej w Alior Banku