AKCJA SPOŁECZNA

[PROMOCJA] 4 x 50 MHz, czy może 4 x 80 MHz? Jak wdrożyć 5G w Polsce?

4 x 50 MHz, czy może 4 x 80 MHz? Jedna sieć publiczna, czy współdzielenie wybranych elementów infrastruktury przez operatorów komercyjnych? Kiedy w Polsce możliwy będzie większy roll-out sieci nowej generacji? Czy Polska jest przygotowana od strony formalno-prawnej do wsparcia operatorów w budowie sieci 5G? Jakie są kluczowe bariery dla nowych inwestycji, i co należy z nimi zrobić? Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy Prezesem UKE a ministrem ds. cyfryzacji w obszarze wsparcia 5G? Jak Polska jest zaawansowana we wdrażania 5G na tle innych krajów?

(źr. TELKO.in)

Planowanie rozdziału pierwszych częstotliwości do budowy sieci Pre-5G i 5G skłania do podsumowań toczonej na rynku dyskusji i do wyciągnięcia kluczowych wniosków odnośnie strategii wdrażania w Polsce sieci nowej generacji. Dyskusja wszak toczy się od kilku lat, ale właśnie wchodzimy w fazę podejmowania ostatecznych decyzji i egzekucji podjętych planów.

Tak gigantyczny projekt, jak wdrożenie 5G w Polsce, implikuje bardzo wiele pytań i wątpliwość: od technicznych, jak wybór optymalnych zasobów radiowych dla sieci 5G i sposobów ich dystrybucji, przez model budowy i korzystania z nowej infrastruktury, aż do rozważań na temat realnych korzyści dla Polski z wdrożenia nowej technologii.

Próbie odpowiedzi na te pytania służy raport „Wdrożenie sieci 5G w Polsce” opracowany przez kancelarię prawno-doradczą MMI Proconnect we współpracy z serwisem TELKO.in. Autorami opracowania są:

 • Magdalena Gaj (MMI Proconnect),
 • Małgorzata Olszewska (MMI Proconnect),
 • Łukasz Dec (TELKO.in).

W blisko 100-stronicowej analizie:

 • podsumowujemy stan przygotowań do wdrożenia 5G w Polsce (w tym stan i potrzeby dystrybucji pasma radiowego),
 • opisujemy podstawowe modele budowy sieci 5G w Polsce,
 • dokonujemy przeglądu aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych dla inwestycji w sieci 5G, w tym:

o najświeższych zmian legislacyjnych,

o katalogu kluczowych dokumentów kierunkowych i aktów prawnych w Polsce,

o katalogu kluczowych dokumentów kierunkowych i aktów prawnych w Unii Europejskiej (w tym przyjętych w ostatnich miesiącach dokumentów, które w niedalekiej przyszłości będą istotne również dla polskiego rynku),

 • podsumowujemy stan wdrożeń i przygotowań do wdrożenia 5G w Europie i na świecie,
 • oceniamy koniunkturę, biznesowe prognozy i zagrożenia dla rozwoju usług w sieciach 5G.

Powyższa analiza stanowi bazę do dyskusji, wniosków i rekomendacji Raportu odnośnie m.in.:

 • strategicznych celów państwa w związku z siecią 5G w Polsce,
 • realnego terminu uruchomienia sieci nowej generacji na poszczególnych częstotliwościach radiowych,
 • sposobu dystrybucji pasma radiowego 3,4 GHz – 3,8 GHz oraz 26 GHz:

o terminu,

o aranżacji pasma,

o optymalnej procedury selekcyjnej,

o ryzyk prawnych związanych z refarmingiem pasma,

 • szans wykorzystania pasma 700 MHz, w tym:

o terminu uzyskania tzw. drugiej dywidendy cyfrowej,

o możliwych scenariuszy rozwiązania kluczowych problemów w międzynarodowej koordynacji pasma,

 • przewag i słabości modeli budowy sieci 5G:

o publicznego,

o komercyjnego,

 • potrzeby i sposobów wsparcia środkami publicznymi wysiłku inwestycyjnego operatorów,
 • potrzeby i możliwości przeciwdziałania społecznym lękom przed wpływem urządzeń radiokomunikacyjnych na życie i zdrowie ludzkie.

AUTORZY

Magdalena Gaj – wspólnik zarządzający kancelarii MMI Proconnect. Radca prawny i ekspert z ponad 18-letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym. Ma bogate doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, w tym w polskiej administracji rządowej, jako wiceminister odpowiedzialny za sprawy telekomunikacji oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Małgorzata Olszewska – wspólnik zarządzający kancelarii MMI Proconnect. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Posiada doświadczenia na wysokich stanowiskach w polskiej administracji rządowej jako wiceminister odpowiedzialny za sprawy telekomunikacji w Polsce w latach 2012-1014.

Łukasz Dec - założyciel i redaktor naczelny profesjonalnego serwisu o rynku telekomunikacyjnym TELKO.in. Od 2000 r. na rynku medialnym, od początku związany z rynkiem nowoczesnych technologii m.in. internetowym, informatycznym i telekomunikacyjnym.

Czytaj także: Jak wdrożyć 5G w Polsce