Przyszłość systemów OSS: inteligentne działanie i standard 5G

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Internet rzeczy (IoT) i standard 5G zmuszają operatorów usług telekomunikacyjnych do opracowywania innowacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) w rozwoju swoich systemów operacyjnych (OSS). To wyzwanie składa się z takich elementów, jak wzrastający popyt, coraz większy ruch sieciowy, skomplikowana i ciągle się rozwijająca sieć urządzeń oraz potrzeba świadczenia przyszłościowych, odpornych na awarie i niedrogich usług. W środowisku zdominowanym przez technologie sieci definiowanych programowo (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) sztuczna inteligencja może znacznie pomóc operatorom sprostać temu wyzwaniu.

 

AI zbiera i przetwarza dane sieciowe w czasie rzeczywistym oraz automatyzuje funkcje sieci. Oczywistą zaletą stosowania tej technologii jest możliwość opracowania sieci z funkcją samonaprawiania. Kolejną zaletą jest to, że AI umożliwia złożone analizy dużych ilości danych. Dzięki temu można stosować podejście zorientowane na klienta oraz uzyskać szczegółowy wgląd w zasoby fizyczne i sieciowe.

Sieci 5G pozwolą wdrożyć wiele usług wertykalnych i stworzą ogromne możliwości biznesowe w zakresie usług o dużej dostępności, analiz w czasie rzeczywistym, kompleksowej automatyzacji, inteligentnej kontroli usług, a także fragmentowania sieci umożliwiającego zwirtualizowanie infrastruktury. Trzeba będzie zlikwidować starsze, odizolowane rozwiązania oraz rozwinąć przyszłe systemy OSS tak, aby umożliwiały stosowanie reguł biznesowych i modeli usług powiązanych z dzisiejszymi dostawcami usług Over the Top (OTT). Przyszłe systemy OSS muszą zarządzać wszystkimi elementami sieci hybrydowej we w pełni zautomatyzowanym modelu o zamkniętym obiegu, a także obsługiwać systemy wspierające biznes (BSS). Tym sposobem zamówieniami będzie można zarządzać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dynamicznego katalogu produktów, który umożliwi dekompozycję usług zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi parametrami. Przyszłe systemy OSS będą ponadto musiały zapewnić jeszcze szybsze planowanie, projektowanie, tworzenie, konfigurowanie i wdrażanie usług oraz zarządzanie nimi. Mikrousługi i interfejsy API będą odgrywały istotną rolę w orkiestracji złożonych usług wielodomenowych w systemach OSS, co znacząco poprawi zdolność do współpracy firm świadczących usługi komunikacyjne oraz ich otwartość na systemy zewnętrzne.

Rozważając przyszłe systemy OSS, firmy telekomunikacyjne będą musiały zadać sobie wiele pytań na temat korzyści biznesowych płynących z tych rozwiązań.

Czy wdrażanie modułowe jest możliwe w przypadku sieci hybrydowych i skalowania?

Czy systemy OSS zapewnią pełny wgląd w sieć w czasie rzeczywistym?

Czy systemy OSS mogą tworzyć sieci federacyjne i zarządzać nimi w architekturze heterogenicznej?

Czy obsługują różne technologie międzydomenowe?

Czy można definiować, dodawać i modyfikować wskaźniki KPI, KQI i CEI?

Strategia firmy Comarch w zakresie rozwoju oferty systemów OSS rozwiązuje wszystkie te problemy. Umożliwia wykorzystanie istniejących systemów OSS, dzięki czemu dostawcy usług komunikacyjnych mogą oferować oparte na oprogramowaniu sieciowe produkty bez potrzeby inwestowania w zupełnie nową infrastrukturę. Wykorzystywane przez nią algorytmy AI zwiększają wydajność procesów operacyjnych dzięki ich automatyzacji. Jest to dynamiczne rozwiązanie, obsługujące zarówno sieci hybrydowe, jak i modele federacji danych, a ustrukturyzowany magazyn danych daje operatorom pełen wgląd w ewolucję sieci.

Zautomatyzowane sterowanie o zamkniętym obiegu gwarantuje operatorom korzystającym z różnych domen i technologii sieciowych pełną gotowość i realizację usług oraz kontrolę nad nimi. Strategia firmy Comarch dotycząca systemów OSS wprowadza też opartą na chmurze gwarancję świadczenia usług z wykorzystaniem mikrousług i kompartmentacji. Tym sposobem zwiększa skalowalność systemów i zmniejsza koszty ich konserwacji. Jednolita konfiguracja zintegrowanego inteligentnego zarządzania bazuje na zasadach zgodnych z celami biznesowymi operatorów, a gromadzona wiedza pozwala dynamicznie zamieniać dane w informacje potrzebne do zautomatyzowania procesów operacyjnych.

Dowiedz się więcej o systemach OSS optymalizowanych pod kontem 5G tutaj.

W cyklu #Renventing Telecoms Czytaj również:

  1. Chmura, czyli łyk świeżego powietrza dla operatorów telekomunikacyjnych w okresie transformacji cyfrowej
  2. Aktywne zarządzanie infrastrukturą w terenie dzięki Predictive Maintenance

ARTYKUŁ SPONSOROWANY