Orange rządzi w FTTH, ale lokalni mają razem ponad połowę rynku

W 2019 roku wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce wyniosła 39,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,4 mld zł w stosunku do roku 2018 – wynika z przedstawionego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raportu o stanie rynku

 
 (źr. UKE)

O 4 pp. wzrosła penetracja usługami internetu stacjonarnego w przeliczeniu na gospodarstwo domowe, wynosząc 54,8 proc. Już 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu stacjonarnego o prędkości co najmniej 30 Mb/s – to roczny wzrost o 3,4 pp. Jednocześnie udział łączy stacjonarnych o szybkości co najmniej 100 Mb/s (i wyższej) wyniósł w 2019 r. 50,4 proc. ogólnej liczby łączy internetowych, czyli był o prawie 8 pp. wyższy niż rok wcześniej. Z roku na rok wzrasta też w naszym kraju długość linii światłowodowych. W zeszłym roku odnotowano 1,5-procentowy przyrost długości sieci w porównaniu do 2018 r.

Zadyszka mobilnego internetu domowego?

Penetrację usługami internetu mobilnego UKE przedstawia w dwojaki sposób. Przeanalizowano oddzielnie dostęp za pomocą wszystkich możliwych kategorii dostępu mobilnego i oddzielnie dla dedykowanych ofert świadczonych wyłącznie za pomocą modemów, kart i modemów kluczy.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, uwagę zwraca dynamiczny wzrost rynku. Autorzy raportu zwracają uwagę na dynamiczny wzrost wskaźnika penetracji usługami mobilnego dostępu, gdy weźmie się pod uwagę wszystkie możliwości dostępu. Średnio co roku zwiększał się on o 20 proc. W 2019 r. osiągnął poziom 183,2 proc., co oznacza wzrost o 14 pp. w stosunku do 2018 r. W przypadku dedykowanego dostępu mobilnego 2G/3G/4G za pomocą modemów, kart i modemów obserwujemy systematyczny, choć niewielki, wzrost wskaźnika penetracji. Na koniec 2019 r. 21,1 proc. ludności korzystało z dedykowanego dostępu do internetu mobilnego. W stosunku do 2018 r. penetracja usługą wzrosła o 0,2 proc. Może to wskazywać na to, że możliwości operatorów komórkowych jeśli chodzi o rozwój oferty tzw. domowego internetu mobilnego się kończą.