Raport UKE: Światłowód nie ma litości dla konkurentów

Już blisko połowa z 9,5 mln użytkowników internetu stacjonarnego w Polsce ma łącze światłowodowe. FTTx szybko wypiera konkurencyjne technologie i zwiększyła swój udział w tym segmencie rynku o 10 proc. w ubiegłym roku. Jedynie 11 na 2 477 gmin w Polsce była poza zasięgiem internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – wynika z najnowszego raportu UKE o rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 2023 r.

Światłowód w bieszczadzkiej gminie Komańcza
Źr. TELKO.in

Po latach stagnacji coś pozytywnie drgnęło w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce. Jak bowiem wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku (opracowanego na podstawie danych, uzyskanych od operatorów), jego wartość w ubiegłym roku wzrosła o 6 proc. w stosunku do 2022 r. i wyniosła 43,1 mld zł. Motorem napędowym jest internet stacjonarny (a szczególnie FTTH), bo przychody w tym segmencie były wyższe niż rok wcześniej o 8,4 proc. i wyniosły 5,9 mld zł.

Internet stacjonarny w górę

W 2023 r. usługę stacjonarnego dostępu do internetu świadczyło 2 225 przedsiębiorców telekomunikacyjnych w naszym kraju. Penetracja tymi usługami wyniosła 65,5 proc. w przeliczeniu na gospodarstwa domowe, a płaciło za nie 9,5 mln klientów. UKE podkreśla przy tym, że odsetek gospodarstw domowych, korzystających z usług internetu stacjonarnego na przestrzeni 5 lat wzrósł z 54,8 proc. w 2019 r. do 65,5 proc. w 2023 r. Wzrost penetracji rynku wynika przede wszystkim z rozbudowy infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług stacjonarnego dostępu do internetu.

 

Istotną rolę odgrywają tu programy unijne. W 2023 r. zakończyła się realizacja programu POPC, który miał na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu. W połączeniu z inwestycjami własnymi zrealizowanymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na koniec 2023 r. jedynie 11 na 2 477 gmin w Polsce nie znalazło się w zasięgu internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Dzięki inwestycjom w rozbudowę sieci szerokopasmowych, internet o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dostępny był w 2 425 gminach w Polsce. Natomiast 79,6 proc. gospodarstw domowych miało możliwość skorzystania z internetu szerokopasmowego o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach.

Najpopularniejszymi usługami ze względu na oferowaną przepustowość łącza, wybieranymi przez konsumentów w 2023 r., były już jednak usługi szybsze, bo o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jednak nie przekraczającej 1 Gb/s. Stanowiły one 51,7 proc. spośród wszystkich usług internetu stacjonarnego, jakie wybrali konsumenci.