REKLAMA

Rentowność ITI Neovision w ub.r. była niższa niż w poprzednim okresie

Tak jak przed rokiem ITI Neovision wypłaci akcjonariuszom wysoką dywidendę. W tym roku będzie to ponad 115 mln zł - wynika z jednostkowego raportu finansowego zmierzającej na warszawską giełdę spółki, która jest właścicielem Platformy Canal+ oraz spółki Kino Świat.

Z not do sprawozdania finansowego wynika, że po zainicjowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych działaniach związanych z IPO (spółka plany wejścia na giełdę ogłosiła w końcu stycznia tego roku) grupa Canal+ chce utrzymać rolę strategicznego akcjonariusza w ITI Neovision. Groupe Canal+ S.A. ma 51 proc. akcji spółki, TVN Media sp. z o.o. - 32 proc. akcji, a Liberty Global Ventures Holding B.V. - 17 proc.

Jak można przypuszczać, w związku z planowanym IPO, 28 majowe zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o podziale akcji spółki, co oznacza, że ich łączna liczba wzrośnie z 882 352 do 44 117 600, a wartość nominalna spadnie z 500 zł do 10 zł. To samo zgromadzenie zdecydowało o „dematerializacji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA”. Wcześniej - 22 maja - akcjonariusze zdecydowali m.in. o zmianie nazwy spółki na Canal+ Polska SA.

Ubiegłoroczne przychody ITI Neovision wynosiły blisko 2,27 mld zł. Spółka wypracowała blisko 106 mln zł zysku operacyjnego oraz 87,7 mln zł zysku netto.

Trudno te wyniki porównywać z poprzednim okresem, bo ten trwał 21 miesięcy. Można powiedzieć, że spadła rentowność spółki. Rentowność netto spółki w ub.r. wynosiła 3,9 proc., a rentowność operacyjna - 4,7 proc. W poprzednim okresie było to odpowiednio 5,1 proc. i 6,1 proc.

Struktura ubiegłorocznej sprzedaży niemal nie odbiegała od tej z poprzedniego okresu. Blisko 80 proc. przychodów pochodziło od abonentów usług telewizyjnych i z pozostałych usług telekomunikacyjnych (w poprzednim 21 miesięcznym okresie - niemal 82 proc.), a 98 proc. przychodów generowane było w Polsce (97 proc.). 

Większych zmian nie było też w kosztach operacyjnych. Koszty nadawania i emisji kanałów telewizyjnych własnych i stron trzecich stanowiły 72 proc. ogółu kosztów operacyjnych (70 proc.). Spośród największych pozostałych pozycji amortyzacja miał 7,8 proc. udział w kosztach operacyjnych (8,0 proc.), wynagrodzenia 6,5 proc. (6,4 proc.), a koszty dystrybucji, które obejmują przede wszystkim amortyzację kosztów prowizji dla dystrybutorów za pozyskanie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych abonentów - 4,9 proc. (5,4 proc.). Na opłaty za dostawę pojemności satelitarnej w ub.r. spółka wydała 116 mln zł (204 mln zł) . W związku z rebrandingiem spółka dokonała aktualizacji wartości znaku “n” i odpisała 81 mln zł.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że na dywidendę za 2019 r. ITI Neovision przeznaczy blisko 115,3 mln zł. Będzie to cały jednostkowy zysk netto za ub.r. oraz 27,6 mln zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Dywidenda za poprzedni 21-miesięczny okres obrachunkowy stanowiła 75 proc. wypracowanego wówczas zysku netto.

Z raportu rocznego wynika również, że zarząd spółki jest zdania, że rynek płatnej telewizji w Polsce nie będzie się rozwijał tak dynamicznie jak w latach poprzednich. — Główny nacisk trzeba położyć na utrzymanie dobrych relacji z abonentami oraz pozyskanie nowych poprzez oferowanie im nowych produktów uzupełniających tradycyjną ofertę telewizyjną: internet, telefon oraz OTT - stwierdzono w raporcie zmierzającej na giełdę spółki.

Raport jednostkowy ITI Neovison za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności za 2019 r.