REKLAMA

Reuters: Portugalia nie zrekompensuje telekomom kosztów wymiany sprzętu wysokiego ryzyka

Portugalia nie zrekompensuje operatorom telekomunikacyjnym kosztów wymiany sprzętu Huawei ani rozwiązań „wysokiego ryzyka” innych dostawców w związku z decyzją o zakazie korzystania z rozwiązań wysokiego ryzyka w sieciach komórkowych 5G, powiedział agencji Reuters jeden z urzędników najwyższego szczebla.

Mario Campargo, portugalski sekretarz stanu ds. cyfryzacji, powiedział, że decyzja rady ds. cyberbezpieczeństwa (CSSC) z maja br. była oparta na niezależnej, surowej ocenie bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i nie miała na celu wprowadzenia zakazu dla chińskich dostawców, takich jak Huawei.

Komisja ds. Oceny Bezpieczeństwa utworzona w ramach CSSC w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy oceniała aspekty bezpieczeństwa wszystkich działających urządzeń w Portugalii stosując kryteria z unijnego zestawu narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G (ToolBox 5G).

Campargo, który podlega bezpośrednio premierowi i przewodniczy radzie CSSC, zapewnił, że: „pod uwagę będzie brane zachowanie akceptowalnej równowagi między bezpieczeństwem a inwestycjami dokonanymi przez operatorów. Ponieważ istnieje równowaga między bezpieczeństwem a zwrotem z inwestycji operatorów, Portugalia nie rozważa rekompensaty za wymianę sprzętu”.

Dodał, że portugalski regulator rynku telekomunikacyjnego ANACOM będzie odpowiedzialny za realizację postanowień rady, a terminy będą ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Główni operatorzy portugalscy Altice, NOS i Vodafone już zapowiedzieli, że nie będą używać sprzętu Huawei w sieciach rdzeniowych 5G.