REKLAMA

Ruszył system SI2PEM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Instytut Łączności zaprezentowały dzisiaj produkcyjną wersję systemu SI2PEM, który zbiera dane i przedstawia symulacje natężenia pól elektromagnetycznych emitowanych z nadajników sieci telefonii mobilnej oraz nadajników naziemnej telewizji cyfrowej.

Symulacje oparte są o gromadzone na bieżąco od operatorów sieci mobilnych informacji na temat lokalizacji sieci oraz mocach (i innych parametrach) działających na nich urządzeń aktywnych. Dane uzupełnione są o rzeczywiste pomiary natężeń pól radiowych przeprowadzane przez akredytowane laboratoria badawcze na zlecenie operatorów oraz przez Państwowy Monitoring Środowiska. Realne pomiary datowane są jednak najwcześniej na 2019 r.

Według przedstawicieli Instytutu Łączności, odpowiedzialnego za system SI2PEM, weryfikacyjne pomiary pól pokazują, że estymacje raczej przeszacowują niż niedoszacowują realne natężenia pól.

Poza wartościami pomiarów oraz symulacjami natężeń w systemie dostępne są także informacje o niektórych parametrach stacji bazowych telefonii komórkowej oraz DVB-T. Uzupełnione będą o zgłoszenia instalacyjne oraz o wyniki rzeczywistych pomiarów natężeń w zasięgu stacji.

Budowa systemu udostępniającego informację o natężeniu pól elektromagnetycznych (PEM) zwarta została w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w powiązaniu z (przeprowadzonym w 2019 r.) planem liberalizacji niezwykle ostrych w Polsce norm PEM. Budowa systemu SI2PEM zajęła 2 lata i zakończona została z czasowym poślizgiem, co Instytut Łączności tłumaczy głównie pandemią.

Ciekawostką jest, że na mapie pomiarów z okresu do 2019 można znaleźć (pojedyncze) punkty, w których przekroczona została obowiązująca wówczas (surowa) norma PEM. Jeżeli chodzi o symulacje, to dla większości terenu kraju pokazują aktualnie bardzo bezpieczny poziom natężenia pól elektromagnetycznych. W rejonach niektórych miast natężenie bywa wyższe – na poziomie 5-10 proc. obowiązujących dzisiaj norm, ale na pograniczu norm z 2019 r.

To pokazuje, że zagęszczanie sieci mobilnych, zwłaszcza budowa mikrokomórek 5G, bez liberalizacji norm PEM byłoby na granicy możliwości.

Prezentacja: Start! Systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne