AKCJA SPOŁECZNA

Rząd chce podłączyć GOK-i do sieci. Będzie konkurs dla operatorów

Na początek siedmiu beneficjentów POPC: Asta-Net, Idealan, Inea, Koba, Nexera, Orange Polska i Voice Net podłączy ze środków własnych ponad 450 gminnych ośrodków kultury. Jednak resort cyfryzacji liczy, że do programu dołączą także inni operatorzy, którzy w zasięgu swoich realizowanych lub planowanych inwestycji posiadają niepodłączone budynki, w których prowadzona jest działalność kulturalna. A w ramach kolejnego konkursu 1. osi POPC beneficjenci mają też obejmować zasięgiem sieci różne rodzaje jednostek użyteczności publicznej, w tym GOK-i. 

Szefowie resortów cyfryzacji i kultury zapewniają, że program cyfryzacji GOK jest bardzo dobrze przemyślany. Od lewej: Wanda Buk, Piotr Gliński, Marek Zagórski
Źr. Ministerstwo Cyfryzacji

Resort cyfryzacji i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły, że rozpoczynają Programu Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury. Wszystkie będą mieć dostęp do szybkiego Internetu. Pierwsze zostaną przyłączone jeszcze w tym roku.

Celem programu jest ich wszechstronne ucyfrowienie gminnych ośrodków kultury (GOK), która pełnią ważną rolę w społecznościach lokalnych. Rząd zaś uznał, że dotąd nie były wystarczająco wspierane w programach państwa. Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało w konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego program, który ma trzy filary.

Pierwszy, to podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu. Drugi – przeznaczenie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania). Trzeci, to z kolei doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt cyfrowy, który tam już pozostanie.

– Rozumiemy znaczenie, jakie gminne ośrodki kultury pełnią w społecznościach lokalnych. Chcemy im dać narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Podkreśla on, że dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wspierania talentów informatycznych. Przykładem jest choćby przyjęty w tym tygodniu przez rząd program wspierania uczniów i studentów o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki, programowania oraz projektowania gier. Rząd przeznaczy na niego ponad 82 mln zł do 2029 roku. Do tego dochodzi budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli program zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu wraz z szeregiem innych działań, które mają zaowocować wzmocnieniem kompetencji cyfrowych.

– Ale żeby to było możliwe, najpierw niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, czyli po prostu dostęp do szybkiej sieci a także sprzęt – podkreśla Marek Zagórski.

W ramach programu wszystkie Gminne Ośrodki Kultury, które nie mają dziś dostępu do szybkiego łącza internetowego, zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu. Resort cyfryzacji szacuje, że dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia. Połowę z nich operatorzy podłączą z własnych środków, druga połowa zostanie podłączona w ramach konkursu.

– W pierwszym etapie, jeszcze w tym roku, podłączonych zostanie 450 ośrodków. Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi 7 operatorami telekomunikacyjnymi. Dalsze podłączenia będą realizowane w ramach kolejnego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – informuje Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

Na jakich zasadach resort wybrał te pierwsze 450 ośrodków i siedmiu operatorów?

–  W pierwszej kolejności zinwentaryzowaliśmy stan dostępu do szybkiego internetu (co najmniej 100 Mb/s) w gminnych ośrodkach kultury, a po ustaleniu listy ośrodków, które tego dostępu nie mają, zestawiliśmy ich dane lokalizacyjne z posiadanymi informacjami o realizowanych w ramach projektów POPC i na tej podstawie rozpoczęliśmy rozmowy z operatorami, którzy „posiadają” niepodłączone ośrodki w obszarze swoich inwestycji. W konsekwencji beneficjenci POPC: Asta-Net, Idealan, Inea, Koba, Nexera, Orange Polska i Voice Net podłączą ze środków własnych ponad 450 GOK. Nie oznacza to jednak, że wszelkie rozmowy zostały zakończone – jesteśmy otwarci i zachęcamy do współpracy innych operatorów, którzy w zasięgu swoich realizowanych lub planowanych inwestycji posiadają niepodłączone budynki, w których prowadzona jest działalność kulturalna – odpowiedziało biuro prasowe Ministerstwa Cyfryzacji na pytanie TELKO.in.

Programu Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury różni się jednak o projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tym, że realizacja porozumień (podłączenie do internetu) oraz korzystanie z usług będzie finansowane w całości ze środków własnych odpowiednio operatorów oraz ośrodków kultury.

– Na ten moment nie jest  planowane stworzenie dla gminnych ośrodków kultury programu podobnego do OSE. Należy natomiast podkreślić, że podłączenie ośrodków kultury do szybkiego internetu pozwoli im korzystać z całego programu cyfryzacji GOK-ów (w szczególności szkoleń w ramach 3 osi PO PC) – wyjaśnia resort cyfryzacji

Dodatkowo bowiem Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za realizację PO PC ogłasza konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 100 mln zł z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

I tak dziś CPPC w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” ogłosiła konkurs, którego  jest wybór do dofinansowania projektów przewidujących wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

Dla operatorów jednak istotne jest to, że resort cyfryzacji chce uwzględnić ośrodki kultury przy kontynuacji programu 1.1 POPC. – W ramach kolejnego konkursu w 1 osi PO PC będziemy chcieli wskazać różne rodzaje jednostek użyteczności publicznej, w tym gminne ośrodki kultury, które beneficjenci będą musieli objąć zasięgiem sieci – poinformowało TELKO.in biuro prasowe resortu cyfryzacji.