REKLAMA

Rząd chce uciąć spory dotyczące stawek za pas drogowy

Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Taki przepis obwiązuje od początku 2020 r. na mocy znowelizowanej w 2019 r. megastawy telekomunikacyjnej. Nowelizacja obniżyła m.in. stawki maksymalne opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak się jednak okazuje, istnieją co do tego przepisu pewne wątpliwości interpretacyjne. Niekiedy pojawiają się spory czy przepisy należy stosować wyłącznie do infrastruktury nowej wybudowanej po tej dacie, czy też do infrastruktury telekomunikacyjnej „starej”.

Jak donosi serwis prawo.pl rząd chce je wykluczyć i na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zapowiedział uściślenie tych zapisów. 

Jak relacjonuje serwis prawo.pl, Grzegorz Czwordon, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w KPRM poinformował, że obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Zapowiedział także zmianę w art. 40 ustawy o drogach publicznych – w kierunku niestosowania do opłat z art. 40 ust. 2 i 3, ustalonych przed nowelizacją z 2019 r., nowych wysokości stawek opłaty.

– Art. 40 zostanie uzupełniony o przepis szczególny, wyłączający stosowanie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego – do wydanych decyzji administracyjnych w części dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń/obiektów niezwiązanych z zarządzaniem drogami. Zostanie też dodany przepis przejściowy mówiący o tym, że do postępowań wszczętych na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego i niezakończonych będzie się stosować przepisy zmienianej ustawy – mówił Grzegorz Gawron.