REKLAMA

SferaNet zrealizowała prognozę wyników na 2017 r.

Zaprezentowane w raporcie kwartalnym SferaNet wyniki podbeskidzkiego ISP za 2017 r. są wyższe od prognozowanych przez zarząd. W przypadku przychodów prognozę – 3,45 mln zł – przekroczono o prawie 21 proc. W przypadku EBITDA przekroczenie prognozy –1,05 mln zł – było nieznaczne.

W raporcie kwartalnym przychody ISP notowanego na NewConnect za 2017 r. podliczono na blisko 4,2 mln zł, zaś EBITDA na tuż powyżej 1,05 mln zł. W porównaniu z 2016 r. operator odnotował spadek przychodów o blisko 8 proc. (wzrost przychodów z usług nie zrekompensował spadku przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów), zysku operacyjnego o niemal 29 proc. (wpływ na to poza spadkiem przychodów miał wzrost kosztów amortyzacji, a także m.in. kosztów usług obcych), a zysku netto o ponad 34 proc.

W ub.r. spółka zainwestowała blisko 526 tys. zł (rok wcześniej – 456 tys. zł), a jej zasoby finansowe wzrosły do ponad 4,9 mln zł.

Komentując wyniki, zarząd spółki sygnalizuje, że nabiera tempa pozyskiwanie klientów indywidualnych do wybudowanej i budowanej aktualnie światłowodowej sieci dostępowej. SferaNet była beneficjentem unijnego wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej. W obecnej zdobyła pieniądze z POPC działanie 1.1. na budowę sieci w powiatach bielskim i cieszyńskim, a w pierwszych dniach lutego podpisała umowę z generalnym wykonawcą tych sieci. Celem spółki jest posiadanie 12 tys. abonentów do końca 2020 r.

REKLAMA