REKLAMA

SISU chce uchylenia uchwał WZA Netii

Netia poinformowała, że podmiot zależny funduszu SISU Capital ­– jednego z udziałowców operatora – wniósł do sądu o uchylenie trzech uchwał podjętych na czerwcowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To kolejny etap trwającego od ponad roku konfliktu największych udziałowców Netii.

SISU wniosło do sądu o uchylenie uchwał dotyczących: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności w 2015 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz udzielenia absolutorium Zbigniewowi Jakubasowi, jako przewodniczącemu rady nadzorczej operatora (jest on głównym udziałowcem i kontroluje obecnie Netię).

SISU łączy powyższy wniosek z innym postępowaniem sądowym, w którym stara się udowodnić, że grupa spółek związanych ze Zbigniewem Jakubasem nie ma prawa wykonywania głosów na WZA z posiadanych akcji Netii. SISU dowodzi, że spółki Zbigniewa Jakubasa przejęły kontrolę nad Netią w sposób, który uniemożliwił mniejszościowym akcjonariuszom wyjścia ze spółki. Przejęły bowiem ponad 33 proc. akcji, ale oddzielnie – tym samym unikając konieczności ogłoszenia wezwania na zakup akcji od innych akcjonariuszy. Mimo tego, głosują wspólnie podczas WZA, co wskazuje na jedną politykę względem Netii.

Pomimo, że SISU jest największym udziałowcem Netii po grupie spółek Zbigniewa Jakubasa, to nie ma swojego przedstawiciela z radzie nadzorczej operatora.

Uchylenie uchwał o przyjęciu sprawozdania finansowego Netii mogłoby teoretycznie stanowić podstawę do zanegowania uchwały u wypłacie dywidendy (139 mln zł), uchylenie uchwały o udzieleniu absolutorium natomiast – do pozwania Zbigniewa Jakubasa o odszkodowanie.

Zarząd Netii uważa, że wniosek SISU jest bezpodstawny.