REKLAMA

SOKiK utrzymał wysoką karę dla UPC

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał niemal 33 mln zł kary nałożonej na UPC Polska przez Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów, ale uznał, że operator nie musi zwracać klientom opłat – poinformował UOKiK na Twitterze.

Orzeczenie SOKiK dotyczy decyzji UOKiK z 2019 r., w której antymonopolowy regulator uznał, że w sześciu wzorcach umów kontrolowany dziś przez P4 operator kablowy stosował klauzule niedozwolone.

Klauzule dotyczyły m.in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu (o 5-8 zł raz do roku) oraz zmiany istotnych warunków umów, w tym usuwania kanałów telewizyjnych, a także wprowadzenia opłaty za wezwanie technika, gdy operator uznał, że jego wizyta nie była potrzebna.

SOKiK utrzymał karę (32,86 mln zł) i obowiązek poinformowania o niej konsumentów przez operatora, ale uchylił zapis o rekompensacie dla abonentów w postaci zwrotu opłat.

Prezes UOKiK już zapowiedział, że złoży apelację dotyczącą rekompensat. UOKiK przypomina, że „w podobnych sprawach (w tym w innej sprawie UPC) rekompensaty były prawomocnie utrzymywane w Sądzie Apelacyjnym. Dzięki temu konsumenci są należycie chronieni przed skutkami nieuczciwych praktyk przedsiębiorców”.