AKCJA SPOŁECZNA

Spółdzielnia „Hutnik” nie potrzebuje FTTH od Orange, bo jest CUS

Kancelaria Prawna itB Legal jako pełnomocnik Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z Sosnowca w stanowisku konsultacyjnym dotyczącym projektu deczyji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska do nieruchomości i kilkudziesięciu budynków w Sosnowcu zarządzanych przez spółdzielnię w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych twierdzi, że nie ma podstaw do wydania zgody na budowę w nich kolejnej sieci światłowodowej przez największy telekom w Polsce.

Zgodnie z projektem decyzji Orange jest uprawniony do wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków (konkretnie 13) w technologii światłowodowej oraz przyłączy telekomunikacyjnych do nich. Jednocześnie jednak UKE odmówił dostępu dla Orange do części budynków, w celu wykonania w nich instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, bo w nich już taka istnieje.

Według Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu odmowa budowy inastalacji FTTH powinna dotyczyć wszystkich budynków, bowiem każdy z nich wyposażony jest w taką sieć, która należy do Centrum Usług Sieciowych (CUS). Na dowód tego reprezentująca spółdzielnię kancelaria prawna przesłała protokoły odbioru sieci FTTH w budynkach.

Także CUS poinformowało, że posiada instalację FTTH w każdym budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu.

Ostatnie instalacje zostały wykonane w lutym tego roku. Operator wyjaśnił, że nie we wszystkich lokalizacjach świadczy usługi klientom końcowym, stąd UKE mógł uznać, że nie ma tam instalacji światłowodowej.

CUS przekonuje, że Orange ma możliwość negocjacji warunków i korzystania z tej infrastruktury