Starosta w Inowrocławiu cofa pozwolenie na maszt Playa

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu poinformowało, że przychyliło się do wniosku mieszkańców osiedla Rąbin, gdzie sieć Play zamierzała postawić maszt i uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę stacji telefonii komórkowej. O proteście w tej sprawie było głośno i zaangażowali się w niego lokalni politycy.

Starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska podkreśla, że decyzja była podyktowana głównie troską o zdrowie mieszkańców największego osiedla w Inowrocławiu.

– Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania administracyjnego starosta uznała, że przedstawione w projekcie i zaakceptowane przez organ założenia okazały się niespójne. Z wydanej 15 lutego br. decyzji starosty wynika, iż istnieją uzasadnione przesłanki aby podzielić stanowisko pełnomocnika wspólnot mieszkaniowych i dokonać rewizji wcześniejszego rozstrzygnięcia. Jednym z głównych argumentów jest konieczność ponownego i precyzyjnego zbadania skali oddziaływania inwestycji.
Uchylenie nie przesądza jednak o braku możliwości realizacji tej inwestycji, a ma tylko na celu w sposób właściwy określić obszar oddziaływania i przeprowadzenie postępowania z właścicielami nieruchomości, które się w nim znajdują – informuje starostwo.

Przedstawiciele protestujących mieszkańców są zadowoleni choć zauważają, że nie jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Najważniejsze jednak, według nich, na tym etapie jest  to, że prace budowlane nie zostaną rozpoczęte. Zapowiadają dalsze działania, by sprawę doprowadzić do ostatecznego finału i zablokować inwestycję.

Play jeszcze w grudniu ubiegłego roku zapowiadał, że postawi maszt na osiedlu Rąbin.