REKLAMA

Szpiegowska telkoafera trafiła do sądu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że w tym tygodniu, po blisko 2 latach śledztwa, do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowany został akt oskarżenia przeciw Piotrowi D. i Weijingowi W. – już formalnie oskarżonych o działalność na rzecz wywiadu Chin.

Oskarżeni pod tym zarzutem zostali zatrzymani w styczniu 2019 r. Piotr D. pracował wówczas dla Orange Polska, a Weijing W. dla Huawei. Był to początkiem dyskusji w Polsce na temat bezpieczeństwa sprzętu telekomunikacyjnego, co swój finał znalazło w zapisach wciąż procedowanej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

– Akt oskarżenia wobec podejrzanych jest wynikiem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Departament Postępowań Karnych ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – podaje ABW.

Podstawą aktu oskarżenia jest art. 130 kodeksu karnego. Z zakresu potencjalnej kary (od 3 do 15 lat więzienia) w przypadku orzeczenia winy przez oskarżonych, trudno ocenić, jakie zarzuty im postawiono. Art.130 KK dotyczy:

  • udziału w działalności obcego wywiadu (1-10 lat więzienia),
  • udzielanie informacji obcemu wywiadowi (minimum 3 lata więzienia),
  • włamanie do systemu informatycznego w celu pozyskania danych dla obcego wywiadu (6 mc – 8 lat więzienia),
  • organizację i kierownictwo działań obcego wywiadu (5-25 lat więzienia).

– Wobec Piotra D. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i dozór policji. Drugi oskarżony Weijing W. jest tymczasowo aresztowany – podaje ABW.

Siłę zebranego materiału dowodowego oceni teraz sąd.

REKLAMA