REKLAMA

Sztuczna inteligencja w telko – zastosowania, korzyści i przeszkody

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie, których zastosowanie coraz częściej rozważają operatorzy telekomunikacyjni, aby usprawniać nie tylko funkcjonowanie swoich sieci, ale całego biznesu. Celem ankiety online przeprowadzonej głównie wśród operatorów sieci komórkowych na zlecenie COMARCH S.A. przez Mobile World Live (serwis informacyjny GSMA), było określenie ich „poziomu entuzjazmu” wobec wykorzystywania tych technologii. Respondentów zapytano m.in., w jaki sposób i do czego je wykorzystują (lub planują to robić), jakie korzyści oferują te technologie, oraz jakie przeszkody utrudniają ich wdrażanie. Przybliżamy wyniki badania potwierdzające, że w nadchodzącej dekadzie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w sektorze telekomunikacyjnym.

(źr. Comarch)

Kluczowym elementem innowacji wprowadzanych w sieciach telekomunikacyjnych stają się: sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. Technologie te znajdują różnorodne zastosowania: od zapewniania monitoringu i analiz zachowań klientów, poprzez zwiększanie wydajności transakcji, po zapobieganie problemom, zwiększanie efektywności kosztowej operacji oraz uzyskiwanie większej kontroli nad siecią – wyliczają autorzy raportu Mobile World Live „Artificial Intelligence, Machine Learning and the Future of Telecoms”, przygotowanego na podstawie uzyskanych w ankiecie online odpowiedzi. Ich zdaniem, biorąc pod uwagę, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są na początkowym etapie rozwoju, w nadchodzących latach pojawią się innowacje, które mogą zmienić sposób działania dostawców usług komunikacyjnych. Mogą, przykładowo, dać im możliwość oferowania klientom lepszych usług, pozwolić sieciom na automatyczne dostosowywanie do popytu na usługi, a także otworzyć nowe źródła przychodów.

Kluczowe wnioski z badania

Zdecydowana większość ankietowanych operatorów (90 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (UM) zapewniają przewagę konkurencyjną – obecnie lub w przyszłości. Ponadto 58,8 proc. ankietowanych dostawców usług komunikacyjnych albo już wdrożyło rozwiązania SI/UM na dużą skalę, albo to robi. Tylko 3,3 proc. stwierdziło, że nie jest tym zainteresowana.

Jako największe atuty technologii SI/UM wskazywano poprawę obsługi klienta i zwalczanie oszustw. 28,7 proc. operatorów uważa, że rekomendowanie produktów i zarządzanie zamówieniami klientów, to kluczowe zalety obu technologii. W obszarze obsługi klienta pod względem skuteczności rozwiązań SI, najlepiej oceniane są chatboty, a następnie spersonalizowana zawartość portalu, asystenci głosowi i „kolejna najlepsza oferta”. W ostatnich latach wielu operatorów uruchomiło chatboty, zapewniające zautomatyzowanie obsługi prostych zapytań klientów i zwolnienia zasobów na bardziej złożone zadania.