Talex szuka sposobów na optymalizację kosztów

Talex, poznański operator data center, ogłosił wyniki za III kw. tego roku. Przychody ze sprzedaży spółki w tym okresie wyniosły 17,9 mln zł i były o 8 proc. niższe niż w porównywalnym okresie 2022 r. Spółka zanotowała też stratę netto w wysokości 1,1 mln zł, która była jednak o ponad 0,5 mln zł niższa niż rok wcześniej.

Zarząd spółki zaznacza, że na osiągane przez nią wyniki wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami, w szczególności umowy na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usługi wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne data center. Ponadto Talex podjął szereg działań wewnętrznych mających na celu optymalizację kosztów stałych, jak i związanych z realizacją poszczególnych projektów. Podjęte działania są odpowiedzią spółki na realia gospodarcze, w tym poziom inflacji, kursy walut oraz ceny nośników energii.

Talex spodziewa się widocznych efektów podjętych działań w perspektywie najbliższego i kolejnych kwartałów bieżącego roku.

Już po zakończeniu III kwartału Talex przedłużył umowy z ważnymi klientami, tj. Allegro, Toyota Central Europe oraz P4.