Tauron ugrał w SOKiK wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji UKE w sprawie słupów

Aktualizacja 04.01.2022

Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja na pytanie TELKO.in, jakie konsekwencje dla ISP może mieć orzeczenie SOKiK odpowiedziała:

„28 grudnia 2021r. Tauron Dystrybucja  otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym Sąd postanowił wstrzymać wykonanie Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 lutego 2021 r. do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Spółka w tej chwili analizuje wpływ decyzji Sądu na współpracę z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w zakresie ww. Decyzji Prezesa UKE".

---

Tauron Dystrybucja, który jako jeden z pięciu energetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określających warunki zapewnienia dostępu firm telekomunikacyjnych do słupów linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, uzyskał dość niespodziewanie pozytywne rozstrzygnięcie. 

Decyzje UKE wobec pięciu OSD miały rygor natychmiastowej wykonalności, co oznaczało m.in., że firmy energetyczne na wniosek operatorów musiały obniżać stawki do poziomu 1,73 zł za udostępnienie słupa niskiego napięcia i 2,75 zł za słup średniego napięcia. I rzeczywiście respektowały z reguły ten zapis, do czego dostosowywał się też Tauron. Teraz spółka energetyczna ma podstawę, by odmownie odpowiadać na takie wnioski operatorów, przynajmniej do chwili, kiedy SOKiK nie rozpatrzy (pozytywnie lub negatywnie) odwołania firmy w tej spawie. 

– To na razie jest postanowienie o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dla Tauronu, w której określiliśmy warunki zapewnienia dostępu do słupów. Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji. SOKIK nie wypowiedział się merytorycznie co do zasadności decyzji, tu czekamy na rozprawy – potwierdza Witold Tomaszewski, rzecznik UKE.

UKE nie ma podstaw, by kwestionować orzeczenie SOKIK o odsunięciu rygoru natychmiastowej wykonalności. Może nadal liczyć (podobnie jak telekomy), że odwołania OSD od jego decyzji zostaną odrzucone. 

Zaskoczenia decyzją SOKiK dla Tauronu nie kryje Karol Skupień, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, która reprezentuje lokalnych ISP. Tym bardziej, że – jak zauważa – wcześniej  SOKiK (i ta sama sędzia) negatywnie ustosunkował się do podobnych wniosków czterech innych OSD (innogy Stoen Operator,  Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator).

– Zobaczymy jak teraz będzie zachowywał się Tauron. Jeśli zacznie odmawiać operatorom obniżenia stawek, wesprzemy takich ISP w przegotowywaniu wniosków do UKE, by ten wydawał odpowiednie, pojedyncze decyzje wobec Taurona w każdym takim przypadku – mówi Karol Skupień.

Jego zdaniem, gdy teraz Tauron Dystrybucja nie chciał dostosowywać stawek do tej z decyzji UKE naraża się na zarzut nierównego traktowania różnych podmiotów na rynku.

– Jeśli zaczął stosować niższe stawki w umowach w dużymi operatorami, takimi jak Orange czy Nexera, nie może w tym względzie gorzej traktować mniejszych firm, które dopiero przygotowują się do zleżenia stosownych wniosków o obniżkę stawek. Jeśli to będzie miało miejsce jako izba będziemy reagować w UOKiK zapowiada Karol Skupień.