Telestrada środki na potencjalną karę UOKiK ulokowała w akcjach Cyfrowego Polsatu

Grupa Telestrada w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. odnotowała 27-proc. spadek przychodów. Miała też stratę netto, której powodem była aktualizacja wyceny posiadanych przez spółkę akcji Cyfrowego Polsatu.

Jak ujawniono w raporcie kwartalnym, Telestrada na przełomie 2021 r. i 2022 r. zainwestowała w akcje Cyfrowego Polsatu ok. 10 mln zł. Pieniądze te miały być rezerwą finansową na wypadek konieczności zapłacenia kary nałożonej w 2020 r. na spółkę przez UOKiK. Podejmując decyzję zakupu akcji Cyfrowego Polsatu (średnia cena nabycia 34,24 zł; kurs giełdowy na dzień sporządzenia raportu Telestrady - 21,22 zł) zarząd Telestrady zakładał, że Zygmunt Solorz będzie kontynuował politykę wycofywania swej spółki z giełdy oraz, że główni akcjonariusze kupując akcje Cyfrowego Polsatu będą płacili za nie nie mniej niż 35 zł, czyli tyle ile zaoferowali jesienią ub.r. w wezwaniu.

Zarząd Telestrady w raporcie kwartalnym twierdzi, że zakup akcji Cyfrowego Polsatu to inwestycja długoterminowa, która przynosić będzie dochody także z płaconych przez spółkę Zygmunta Solorza dywidend. Jak zauważono w raporcie, nim dojdzie do ewentualnego zapłacenia kary nałożonej przez UOKiK, minie jeszcze kilka lat (spółka ocenia, że procesy sądowe we wszystkich instancjach potrwać mogą sześć do ośmiu lat). 

Zarząd Telestrady deklaruje, że nie sprzeda posiadanych akcji taniej niż za 35 zł. Na podstawie raportu kwartalnego można szacować, że odpisy na spadek wyceny rynkowej Cyfrowego Polsatu wyniosły ok. 3,8 mln zł.

Na poziomie operacyjnym grupa Telestrada w I półroczu odnotowała spadek przychodów o blisko 27 proc. do 25,3 mln zł (w II kwartale spadek wynosił niemal 31 proc.). Grupa wykazała niemal 4,6 mln zł zysku operacyjnego (rok wcześniej 11,3 mln zł) oraz blisko 76 tys. zł straty netto (rok wcześniej miała ponad 9,1 mln zł zysku netto).

Raport kwartalny