REKLAMA

Toya w ub.r. miała niemal 200 mln zł przychodów

6 proc. wzrost przychodów i podwojenie zysku netto odnotowała w ub.r. - według przekazanego do KRS raportu finansowego za 2020 r. - Toya, wywodzący się z Łodzi operator telewizji kablowej.

W 2020 r. przychody Toya wyniosły 199,8 mln zł i były o ponad 11 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Przychody z usług telekomunikacyjnych w porównaniu z 2019 r. wzrosły o ponad 19 mln zł do 181,1 mln zł. EBITDA spółki wyniosła niemal 29,4 mln zł i była o nieco ponad 1 mln zł wyższa niż rok wcześniej. Spółka wypracowała 12,8 mln zł zysku netto (wzrost o 109 proc.), który w dużej mierze był efektem przychodów finansowych.

Partnerem działu jest:

Wypracowany w 2020 r. zysk netto został zatrzymany w spółce. Rok wcześniej Toya wypłaciła właścicielom 14 mln zł dywidendy. Ta wypłata miała decydujący wpływ na spadek poziomu posiadanej przez operatora gotówki. O ile na koniec 2019 r. w kasie było niemal 26,7 mln zł, to w końcu 2020 r. było to już tylko 6,1 mln zł.

Ubiegłoroczne wydatki spółki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych to niemal 28,7 mln zł, o niemal 0,9 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Raport finansowy (ZIP z xml)
Sprawozdanie z działalności