Toya zwiększyła przychody o 7 proc.

O 7 proc. – do 213,7 mln zł wzrosły w 2021 r. przychody Toya, wywodzącego się z Łodzi operatora kablowego – wynika ze sprawozdania finansowego spółki złożonego w KRS.

Zdecydowana większość przychodów – 192,2 mln zł – pochodziła z usług telekomunikacyjnych (spółka nie wyszczególnia przychodów z poszczególnych typów usług zaliczonych do tej kategorii). W porównaniu z 2020 r. ta część przychodów wzrosła o ponad 11 mln zł.

13,9 mln zł – o ponad 700 tys. więcej niż w 2020 r. – pochodziło ze sprzedaży usług do spółek powiązanych.

Koszty działalności operacyjnej w ub.r. wzrosły o 10,7 mln zł – do 206,8 mln zł. Niemal połowa wzrostu kosztów – 5 mln zł – przypadało na usługi obce.

Toya w ub.r. miała 31,8 mln zł EBITDA (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z 2020 r.) i 5,7 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o niemal 34 proc.). Znacząco – z 10,9 mln zł w 2020 r. do 2,2 mln zł w ub.r. – spadły przychody jej finansowe. Jednocześnie koszty finansowe wzrosły o 6,36 mln zł (głównie za sprawą dopłaty do kapitału spółki powiązanej).

W sprawozdaniu z działalności zarząd zwraca uwagę na wyższe niż rok wcześniej koszty z tytułu opłat i podatków, w tym podatku od nieruchomości, kosztów reklam, a także z tytułu licencji programowych.

Toya miała w ub.r. niemal 1,5 mln zł straty netto (rok wcześniej zysk na tym poziomie wynosił 12,8 mln zł). Powodem straty był podatek dochodowy, którego wysokość (2,8 mln zł) wynikała z dużego udziału kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W 2021 r. kontynuowana była współfinansowana ze środków unijnych budowa sieci FTTH w pięciu powiatach województwa łódzkiego. Docelowo sieć, której budowa ma zostać ukończona w tym roku, dotrze do ok. 40 tys. gospodarstw domowych i 130 placówek oświatowych (część „edukacyjną” projektu już zrealizowano). 

Ponadto – jak informuje spółka w sprawozdaniu z działalności – „sieć została wybudowana, zlecona lub przygotowana do budowy w latach następnych” na terenie Łodzi, Krakowa, Piotrkowa, Pabianic, Przemyśla, Piszu, Mysłowic, Zgierza oraz miejscowościach o charakterze wiejskim w sąsiedztwie Łodzi, w gminach: Ksawerów, Nowosolna, Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Pabianice, Zgierz, Głowno, Tuszyn, Rzgów. Zasięg tych sieci ma przekraczać 50 tys. gospodarstw domowych, a budowane łącza FTTH mają mieć przepływność do 2,5 Gb/s.

Operator modernizował też swą sieć szkieletową oraz łącza światłowodowe do dwóch dostawców usług dostępu do internetu, a także sieć HFC oraz sieci dwóch przejętych operatorów ze Zgierza – Skomur i Euron.

Ze sprawozdania Toya wynika, że w ub.r. przeciętne zatrudnienie w spółce spadło o 38 osób do 368.

Sprawozdanie finansowe (ZIP z XML)
Sprawozdanie z działalności