Transmisja danych w sieci mobilnej Cyfrowego Polsatu wzrosła o 18 proc.

Grupa Cyfrowego Polsatu ma już mniej niż 1,9 mln klientów mobilnego internetu. Co istotne, liczba klientów kontraktowych tych usług spadła poniżej 1,8 mln – do poziomu najniższego od września 2017 r. W II kwartale grupa zyskiwała natomiast klientów – kontraktowych i pre-paid – mobilnych usług głosowych.

(źr. TELKO.in)

Zgodnie z danymi podanymi w raporcie półrocznym Cyfrowego Polsatu, w końcu czerwca grupa obsługiwała łącznie ponad 11,9 mln kart SIM – o 1,4 proc. więcej niż w końcu I kwartału i o 2,6 proc. więcej niż w czerwcu 2018 r. W porównaniu z końcem marca br. wzrost nastąpił zarówno w segmencie SIM kontraktowych, jak i pre-paid. W porównaniu z czerwcem 2018 r. zyskał tylko segment post-paid, w którym w tym czasie przybyło niemal 491 tys. SIM, w tym 139 tys. między kwietniem, a czerwcem br.

Wzrost liczby telefonicznych SIM kontraktowych spółka tłumaczy „skuteczną realizacją strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia do sprzedaży w lutym 2018 r. nowych, atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi M2M”. Cyfrowy Polsat nie ujawnia, ile kart M2M obsługuje jego grupa.

Z kolei spadek liczby kontraktowych SIM wykorzystywanych do transmisji danych, według spółki, „związany jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do internetu mobilnego”. W końcu czerwca ok. 76 proc. klientów mobilnych usług telefonicznych grupy korzystało ze smartfonów.

Na koniec II kwartału br. grupa obsługiwała niemal 9,393 mln SIM kontraktowych (w tym 1,795 mln SIM wykorzystywanych do transmisji danych) oraz niemal 2,52 mln SIM pre-paid (w tym blisko 102 tys. do transmisji danych). SIM kontraktowe stanowiły 78,8 proc. całej bazy.

W końcu czerwca statystyczny klient grupy kontraktowy korzystał z 2,56 usług, podczas, gdy rok wcześniej było to 2,43 usługi. Na koniec II kwartału z oferty usług łączonych korzystało już 1,898 mln klientów Cyfrowego Polsatu – o 243 tys. więcej niż rok wcześniej.

– Już co trzeci nasz klient korzysta z oferty multiplay – mówił na konferencji prasowej Maciej Stec, wiceprezes spółki.

Cyfrowy Polsat poinformował, że w sieci własnej, w zasięgu stacjonarnego internetu (grupa świadczy te usługi za pośrednictwem Netii i Polkomtela) było 2,5 mln gospodarstw domowych, w tym zasięgu łączy o przepływności 1 Gb/s – 1,2 mln gospodarstw. Na konferencji prasowej przedstawiciele zarządu Cyfrowego Polsatu nie chcieli ujawnić, ilu klientów stacjonarnego internetu zdobył do tej pory pod własną marką Polkomtel.

Opublikowane w raporcie Cyfrowego Polsatu przychody grupy za II kwartał 2019 r. wyniosły 2,9 mld zł i były wyższe od oczekiwanych przez analityków o 1,6 proc. Grupa osiągnęła w tym czasie blisko 1,1 mld zł EBITDA, co także było wartością wyższą – o 2 proc. – od oczekiwanej przez analityków.

Na wzrost przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych – w porównaniu z II kwartałem – wpływ miała konsolidacja przejętej w maju 2018 r. Netii. Gdyby wyłączyć efekt konsolidacji, przychody byłyby o 1 proc. Spadek, to efekt niższych przychodów z usług głosowych, którego nie zrekompensował wzrost przychodów z płatnej TV i z usług transmisji danych. W I półroczu 2019 r. klienci grupy w sieci mobilnej przetransferowali 530 PB danych, czyli o ok. 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na poziomie przychodów hurtowych wpływ konsolidacji Netii był zdecydowanie niższy. Jednocześnie Cyfrowy Polsat informuje, że przychody grupy z usług dla MVNO wzrosły, zaś z roamingu krajowego świadczonego P4 – spadły.

W sprawozdaniu finansowym grupy Cyfrowy Polsat nie ujawnił wyników Polkomtelu. Na konferencji prasowej poinformowano, że przychody grupy Polkomtel w II kwartale wyniosły 1,69 mld zł, a EBITDA - 538 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio: 1,68 mld zł i 623 mln zł.

Z informacji przedstawionych w raporcie Cyfrowego Polsatu wynika, że zasięg sieci LTE-A grupy nie zwiększa się. Tak jak w końcu 2018 r. było w nim 73 proc. Polaków. Spółka twierdzi, że „na terenie całej Polski trwają prace mające na celu poszerzenie pojemności naszej sieci transmisyjnej pod kątem obsługi stale rosnącego transferu danych”. W raporcie półrocznym informuje również, że „konsekwentnie w kolejnych miastach agregujemy pasma z zasobów 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz”.

W tym samym raporcie pojawia się informacja o zakończeniu w 2018 r. świadczenia przez grupę usług z wykorzystaniem pasma 800 MHz oraz, że „spółki należące do grupy posiadają obecnie rezerwacje częstotliwości z zakresu 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz”. Na konferencji prasowej wyjaśniono, że informacje o agregowaniu pasma 800 MHz, to „błąd edytorski".

W raporcie kwartalnym grupa Cyfrowego Polsatu omówiła działania konkurentów dotyczące 5G. Nie wspomniała jednak nic o swoich planach i ewentualnych działaniach w tym zakresie.

Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu, odpowiadając na konferencji prasowej na pytanie dziennikarzy, stwierdził, że grupa analizuje sytuację na rynku i czeka na oficjalne stanowisko i decyzje regulatora. Zaznaczył, że grupa chce wziąć udział w budowaniu sieci 5G w Polsce. Spytany o ewentualną wspólną budowę sieci 5G prezes Błaszczyk powiedział: „póki nie zapadną finalne decyzje niczego nie wykluczamy".

Gdy padło pytanie, czy Cyfrowy Polsat gotów jest przesunąć wypłatę dywidendy w 2020 r. do czasu rozstrzygnięcia ewentualnego przetargu na częstotliwości 5G Katarzyna Ostap-Tomann odpowiedziała: „Nie będziemy na ten temat spekulować”.

Skonsolidowany raport półroczny Cyfrowego Polsatu
Prezentacja dla inwestorów
KPI