REKLAMA

Trzęsienie ziemi w zarządzie Fiberhostu

Spółka poinformowała dzisiaj o rozdziale zarządów spółek Fiberhost oraz Inea, co zdziwienia raczej nie budzi. Po wydzieleniu w połowie roku spółki usługowej (Inea) ze spółki infrastrukturalnej (Fiberhost) był to spodziewany kolejny krok. Jednocześnie z tym zmianami z zarządem grupy żegnają się: prezes Michał Bartkowiak oraz CFO Piotr Sujecki, czyli 2/3 obecnego składu. Michał Bartkowiak jeszcze przez kilka miesięcy ma pozostać na stanowisku doradcy zarządu spółki. Zaangażowany do niej został w 2015 r. – początkowo na stanowisko członka zarządu do spraw finansowych. W 2020 r. zastąpił założyciela spółki Janusza Kosińskiego na stanowisku prezesa.

Zmiana jest zdecydowanie nagła, o czym świadczyć może fakt, że pozostała w zarządzie Fiberhost Marta Wojciechowska ma pełnić tę funkcję czasowo.

– Z grupą związana jest od blisko 12 lat. Odpowiada za całokształt spraw prawnych i regulacyjnych, human capital, compliance, audyt, zarządzanie ryzykiem, cyberbezpieczeństwo oraz EHS – podaje spółka w komunikacie.

Z jej CV wynika, że wcześniej pracowała dla kancelarii prawnych.

Co jeszcze ciekawsze, do zarządu Fiberhost wraca po 1,5 roku Eugeniusz Grzybek – długoletni CTO i dawny współudziałowiec Inei. Ze spółką pożegnał się w ubiegłym roku, aczkolwiek pozostał członkiem rady nadzorczej wehikułu inwestycyjnego FIBEE IV.

Na stanowisko prezesa zarządu Inea Sp. z o.o. został natomiast powołany Maciej Piechociński związany z grupą od 2015 r. Pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a ostatnio dyrektora strategii. Wcześniej przez 11 lat pracował na różnych stanowiskach dla UPC Polska. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej.