REKLAMA

Ubiegłoroczne przychody Vectry wzrosły o niespełna 1 proc.

Liczba abonentów Vectry, drugiej co do wielkości telewizji kablowej w Polsce, przekroczyła milion i w końcu ub.r. sięgnęła 1,004 mln - poinformowała spółka w sprawozdaniu z działalności dołączonym do raportu finansowego za 2018 r. przekazanego do KRS.

Z danych prezentowanych przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej wynika, że w lutym 2019 r. Vectra świadczyła ponad 1,004 mln usług telewizyjnych, ponad 632 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu i ponad 143 tys. usług telefonii stacjonarnej oraz 5,3 tys. usług mobilnego dostępu do internetu i 48,5 tys. usług telefonii komórkowej.

Vectra w ub.r. miała 724,7 mln zł przychodów (w porównaniu z przekształconymi przychodami za 2017 r. wzrost wyniósł niespełna 1 proc.), 26,5 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 18 proc.) i 89,6 mln zł zysku netto (rok wcześniej - 331,1 mln zł po przekształceniu). W ub.r. duży wpływ na wyniki spółki miały uzyskane dywidendy, które wyniosły blisko 88 mln zł. W 2017 r. wpływ miały zyski z tytułu rozchodów aktywów finansowych.

Przychody spółki z usług telewizyjnych i radiowych wyniosły w ub.r. 459,6 mln zł (wzrost o 1,1 proc.), z usług dostępu do internetu - 199,6 mln zł (wzrost o 0,4 proc.), a z usług telefonicznych - 38,7 mln zł (spadek o 10 proc.).

W ub.r. Vectra zainwestowała w aktywa trwałe 104,4 mln zł, a plan na ten rok mówi o 109,1 mln zł inwestycji. Na koniec ub.r. Vectra miała 219,2 mln długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz 204,8 mln kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W kasie spółki było 41,7 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym ubiegłoroczne przychody grupy wyniosły bez mała 770 mln zł, a zysk netto 64,5 mln zł. Środki pieniężne grupy wynosiły 136,8 mln zł, zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - 427,3 mln zł oraz 297,9 zobowiązań krótkoterminowych z tego tytułu.

Vectra w sprawozdaniu z działalności informuje, że w ub.r. kupiła 97 proc. akcji SGT, 100 proc. akcji spółki Servcom z siedzibą w Trzemeszenie, 100 proc. udziałów Petrus Toruń z siedzibą w Chojnicach oraz 100 proc. udziałów Virtual Telecom z siedzibą w Lublinie. Na zakupy akcji i udziałów tych firm wydała niemal 181 mln zł. Ponadto - już w tym roku - Vectra nabyła 100 proc. akcji POLTV Multimedia i wykupiła opcję na akcje w spółce SGT.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. (ZIP xml)

Sprawozdanie zarządu za 2018 r.

Informacje dodatkowe do sprawozdania jednostkowego

Informacje dodatkowe do sprawozdania skonsolidowanego